Jak pomóc dzieciom z warszawskiej dzielnicy - bohaterom filmu „Jestem zły” Grzegorza Packa?

Lidia Banaszek

ETAP EDUKACYJNY

podstawowa (klasy VII – VIII)

PRZEDMIOT

godzina wychowawcza

CZAS

45 minut – w sprawnie pracującej klasie, 90 minut – w klasie pracujące w wolnym tempie

Cele:

Uczeń:

 • odczytuje przesłanie filmu
 • formułuje pytania na podstawie filmu
 • interpretuje tytuł filmu
 • formułuje argumenty „za” i „przeciw”
 • wskazuje osoby i instytucje mogące pomóc dzieciom i ich rodzinom
 • wskazuje sposoby pomocy ludziom w trudnej sytuacji
 • ćwiczy umiejętność empatii
 • ćwiczy umiejętność udzielania słownego wsparcia
 • określa rolę mediów, zwłaszcza filmu dokumentalnego w życiu społecznym.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana
 • argumenty „za” i „przeciw”
 • tunel myśli
 • śnieżna kula

Środki dydaktyczne:

 • tekst kultury – film „Jestem zły”
 • informacje z zakładki „Zagadnienia do dyskusji”
 • kartki samoprzylepne
 • karton
 • pisaki

Przebieg zajęć:

1. Jakie pytania stawia film „Jestem zły” Grzegorza Packa?
Uczniowie pracują w grupach 4-osobowych. Każdy zespół formułuje co najmniej trzy różne pytania. (5 minut)
Oto pytania, jakie mogą się pojawić:

 • Jak należy obchodzić się z kamerą i z mikrofonem?
 • Jaką rolę mogą pełnić media, np. film w pokazywaniu prawdy o życiu?
 • Co czują bohaterowie filmu?
 • O czym myślą bohaterowie filmu?
 • Jak wygląda codzienne życie bohaterów?
 • Na czym polega poczucie wspólnoty w grupie koleżeńskiej?
 • Jakimi zasadami kierują się członkowie grupy?
 • Jakie są konsekwencje przynależności do grupy nieformalnej?
 • Jak funkcjonują subkultury młodzieżowe?
 • Jak bohaterowie sami siebie widzą? Jacy są we własnych oczach?
 • Jak można dotrzeć do prawdy o człowieku?
 • Czy bohaterowie są źli?
 • Dlaczego bohaterowie zachowują się tak, jakby byli źli?
 • Dlaczego bohaterowie są inni w domu niż na podwórku?
 • Dlaczego łatwiej jest przetrwać w grupie pod maską zła?
 • Jaka jest granica między dobrem a złem?
 • Co jest prawdą o człowieku, a co jest tylko subiektywną opinią innych ludzi o nim?
 • Jaki obraz rodziny przedstawia film?
 • Kto mógłby pomóc dzieciom i ich rodzinom?
 • Jak można by pomóc bohaterom filmu?

Prezentacja pytań przez przedstawicieli grup. (5 minut)

2. Sformułowanie i zapisanie tematu zajęć. (2 minuty)

Wśród pytań zadanych przez uczniów powinno się pojawić pytanie o to, w jaki sposób można pomóc bohaterom z warszawskiej dzielnicy. To pytanie stanie się tematem lekcji.
Jeśli nie postawią go uczniowie, może je zasugerować nauczyciel.

3. Odniesienie się do tytułu filmu. Próba interpretacji. (13 minut)

Pytanie 5. z zakładki „Zagadnienia do dyskusji”: Jak należy interpretować tytuł filmu Grzegorza Packa?

 • Dlaczego czasownik w tytule filmu ma formę pierwszej osoby liczby pojedynczej?
 • Co to znaczy: być złym?
 • Co jest złem według współczesnego młodego człowieka?
 • Co jest złem według biblijnego „Dekalogu”?
 • Czy bohaterowie filmu są źli?

Argumenty „za”

 Argumenty „przeciw”

 • chodzą po wagonach
 • bezmyślnie narażają własne życie
 • zrywają nieswoje jabłka
 • chodzą po drzewach
 • przeskakują przez ogrodzenie
 • biorą udział w przepychankach
 • przeklinają
 • przezywają
 • kradną pieniądze z wózków przed hipermarketem
 • bawią się wózkami, które są cudzą własnością
 • kradną żywność w hipermarkecie
 • znęcają się nad żabą
 • zachowują się podobnie jak większość nastolatków, ich zachowanie nie jest przejawem zła, lecz
 • potrzebą zademonstrowania swojej siły, chęcią zwrócenia na siebie uwagi, zaimponowania kolegom z grupy
 • te dzieci nie są winne, one po prostu nie mają ciekawszych zajęć, nie mają alternatywy, dlatego w taki sposób spędzają wolny czas
 • te dzieci są z natury dobre, ale pozostawione same sobie
 • mają swoje marzenia, chcą być kimś, chcą żyć inaczej
 • w ich oczach nie ma zła, są roześmiani, tryskają energią
 • nie chcą nikogo świadomie krzywdzić
 • zło jest dla nich tylko maską – ułatwia przetrwanie w grupie

Pytania dodatkowe:

 • Gdzie odbiorca filmu dostrzega dobro?
 • Co budzi niepokój odbiorcy filmu?
 • Co może się stać, jeśli dzieci przywykną do maski zła, za którą kryją się, wychodząc na podwórko, jeśli nikt nie pomoże im w porę tej maski zdjąć?

4. Stworzenie listy pt. „Grupa wsparcia”. Wskazanie sposobów udzielenia pomocy bohaterom filmu i ich rodzinom. (10 minut)

 • Kto mógłby pomóc dzieciom i ich rodzinom?

Uczniowie wskazują następujące osoby i instytucje:

 • ośrodek pomocy społecznej
 • radni gminy
 • miejscowy ksiądz
 • szkoła – nauczyciele
 • poradnia pedagogiczno – psychologiczna
 • policja
 • wolontariusze
 • media, np. filmowcy
 • my sami (jako ich koledzy)

Podział na grupy. Każdy zespół otrzymuje zadanie:

Grupa I Co powinien zrobić ksiądz z miejscowej parafii?

Grupa II Co powinna zrobić szkoła, do której chodzą dzieci i poradnia pedagogiczno – psychologiczna, z którą szkoła współpracuje?

Grupa III Co powinni zrobić radni gminy i pracownicy ośrodka pomocy społecznej?

Grupa IV Co powinna zrobić miejscowa policja?

Grupa V Co mogliby zrobić wolontariusze z instytucji pozarządowej znajdującej się w regionie?

Grupa VI Co mogą zrobić media, np. filmowcy, dziennikarze?

Zespoły proponują konkretne inicjatywy.

Śnieżna kula: Po prezentacji pomysłów uczniowie wskazują najlepsze rozwiązania – naklejają karteczki w kole.

5. Co w tej chwili mógłbym zrobić ja, gdybym był kolegą Grześka / koleżanką Oli z klasy. (5 minut)

Tunel myśli: Chętny uczeń / uczennica wciela się w sytuację wybranej postaci. Pozostali uczniowie ustawiają się w dwóch rzędach, twarzami do siebie. „Bohater filmu” powoli przechodzi między rzędami.
W tym czasie wskazana przez nauczyciela osoba zwraca się do bohatera ( np. do Oli Gibowskiej ) ze słowami wsparcia, np.:

 • Podziwiam cię za twoje osiągnięcia sportowe.
 • Podoba mi się to, że sama chcesz coś w życiu osiągnąć, bez niczyjej pomocy.
 • Twoja mama jest dumna z twoich osiągnięć.
 • Chciałabym/chciałbym się z tobą zaprzyjaźnić.
 • Masz miły wyraz twarzy i ciepłe spojrzenie.
 • Masz konkretne plany na przyszłość.
 • Dobrze radzisz sobie w grupie chłopców.

Podsumowanie: 

(5 minut)

 • Jakie są sposoby pomocy ludziom w trudnej sytuacji?

pomoc materialna wsparcie dobrym słowem okazanie zainteresowania ich problemami cierpliwe wysłuchanie i okazanie zrozumienia zaproponowanie ciekawych zajęć pokazanie im nowych możliwości, perspektyw pomoc w odkryciu ich dobrych cech, umiejętności znalezienie dla nich pracy …

 • Jaką rolę może tu spełnić film dokumentalny, taki jak film Grzegorza Packa?

Demaskuje stereotypy i odkrywa prawdę. Zwraca uwagę odbiorców na ważne problemy społeczne. Pobudza do działania, inspiruje inicjatywy społeczne. Budzi poczucie odpowiedzialności i solidarności społecznej.

Bibliografia:

 • „Jestem zły”, reż. Grzegorz Pacek, Filmoteka Szkolna. Portrety zbiorowości; Lekcja 17.