Czas teraźniejszy ciągły na przykładzie „Tanga” Zbigniewa Rybczyńskiego

Urszula Wawrzynkowska

ETAP EDUKACYJNY

podstawowa (klasy VII – VIII), ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język angielski

CZAS

1 godzina lekcyjna (w tym projekcja filmu)

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

 • opisywać czynności w czasie teraźniejszym ciągłym;
 • wyjaśnić zasady zastosowania tego czasu w języku angielskim;
 • samodzielnie układać zdania twierdzące i przeczące w danym czasie.

Metody pracy:

 • praca z kadrami z filmu, dyskusja, wypowiedź pisemna

Środki dydaktyczne:

film „Tango” Zbigniewa Rybczyńskiego, arkusze z kadrami z filmu dostępne na stronie internetowej www.filmotekaszkolna.pl (Nasze lekcje/ 1. Kino myśli/ Materiały metodyczne).

Pojęcia kluczowe:

czas teraźniejszy ciągły, opis czynności, zdania twierdzące i przeczące, kadr filmowy

Przebieg zajęć:

 1. Przedstaw temat lekcji i jej cele.
 2. Wyjaśnij podopiecznym zasady budowy czasu teraźniejszego ciągłego, podaj przykłady, poproś ich o ułożenie trzech zdań z wykorzystaniem nowo poznanej formy. Uczniowie powinni zapisać zdania w zeszytach.
 3. Krótko zapowiedz projekcję filmu „Tango” w reżyserii Zbigniewa Rybczyńskiego – możesz wykorzystać informacje na temat filmu i jego twórcy opublikowane na stronach internetowych www.filmotekaszkolna.pl (Nasze lekcje/ 1. Kino Myśli). O przygotowanie prezentacji w języku angielskim możesz też wcześniej poprosić jednego z uczniów. Poleć podopiecznym, aby w czasie projekcji filmu zapisywali po angielsku kolejne czynności, które wykonują bohaterowie.
 4. Po projekcji zapytaj uczniów o ich wrażenia:
  • O czym jest ten film?
  • Jakie emocje wywołuje?
 5. Następnie podziel klasę na 3-osobowe grupy. Na tablicy napisz pytanie:
  What are they doing?
  Zadaniem uczniów będzie ułożenie zdań opisujących w czasie teraźniejszym ciągłym czynności zaobserwowane na ekranie. Grupy głośno czytają swoje propozycje. Zapisuj je na tablicy, zwracaj uwagę na błędy lub uzupełniaj. Po tym ćwiczeniu uczniowie wracają do pracy w grupach. Otrzymują zestawy arkuszy z kadrami z filmu (warto wyjaśnić uczniom definicję pojęcia „kadr filmowy”). Zadaniem uczniów będzie przygotowanie zdania opisującego sytuację na zdjęciu z podaniem jednej mylnej informacji (np. The man in a hat is eating a soup). Liderzy grup czytają zdania, jednocześnie prezentując kadr. Reszta klasy ma jak najszybciej wyłapać błąd, ułożyć zdanie przeczące oraz podać poprawną odpowiedź. Najszybsza grupa, która poprawnie wykona zadanie, otrzymuje jeden punkt. Liczba pytań zależy od długości lekcji. Zapisuj zdania przeczące i twierdzące na tablicy, poprawiaj błędy.

Podsumowanie:

W ramach podsumowania zapytaj uczniów, które zadanie im się najbardziej podobało i dlaczego. Niech uczniowie zaproponują tytuł filmu, który chcieliby obejrzeć następnym razem, gdy tematem lekcji będą kolory i emocje.

Praca domowa:

Poleć uczniom, by w domu przygotowali dziesięć arkuszy z kadrami z wybranego filmu z pakietu Filmoteka Szkolna i ułożyli do nich dziesięć zdań w czasie teraźniejszym ciągłym.