Studencki komitet solidarności w Krakowie, 15.05.1977

Tekst powołujący studencki komitet solidarności w Krakowie


Oświadczenie 

7 maja br. zginął śmiercią tragiczną w niewyjaśnionych okolicznościach nasz Kolega, student filologii polskiej oraz filozofii UJ Staszek Pyjas. Zmarły był człowiekiem o niezależnych nonkonformistycznych poglądach. W ostatnim okresie życia czynnie współpracował z Komitetem Obrony Robotników.

Śmierć ta głęboko wstrząsnęła opinią środowiska akedemickiego nie tylko Krakowa, ale całego kraju. Spowodowała także oficjalny protest KOR-u, wyrażony w „Oświadczeniu” z dnia 9 maja.

W odpowiedzi na wstrząsający fakt zabójstwa zrodziła się wśród studentów krakowskich spontaniczna inicjatywa zbojkotowania imprez juwenaliowych. Żałoba studentów i mieszkańców Krakowa była wielokrotnie naruszana przez funkcjonariuszy SB i SZSP. Między innymi zatrzymano i aresztowano wielu naszych kolegów biorących udział w żałobie, a nawet wielokrotnie dopuszczano się profanacji miejsc żałoby.

Tym samym SZSP straciło ostatecznie moralne prawo do reprezentowania środowiska studenckiego.

Dlatego z dniem 15 maja br. powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności dla zainicjowania prac nad utworzeniem autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej.

Studencki Komitet Solidarności oświadcza:

„Okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa wymagają publicznego wyjaśnienia przez kompetentne organy władzy i pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej winnych zbrodni bez względu na to, jakie zajmują stanowisko”.

Studencki Komitet Solidarności żąda ujawnienia i ukarania sprawców i profanacji żałoby po Staszku.

Studencki Komitet Solidarności apeluje do wszystkich o poparcie i informacje na temat represji godzących w uczestników żałoby. Oświadczamy, że będziemy organizować samoobronę przed represjami.

Studencki Komitet Solidarności solidaryzuje się z Komitetem Obrony Robotników.

Członkowie Komitetu upoważniają następujące osoby do reprezentowania stanowiska SKS: 

  1. Lesław Maleszka, Kraków ul. Bławatkowa 6a (jak się później okazało - TW Służb Bezpieczeństwa)
  2. Andrzej Balcerek, Kraków ul. Kwiatów Polskich 13 
  3. Liliana Batko, Kraków ul. Grodzka 27/5 
  4. Elżbieta Majewska, Kraków 
  5. Małgorzata Gątkiewicz, Kraków ul. Podmiejska 22 
  6. Bogusław Sonik, Kraków ul. Floriańska 43/3a 
  7. Józef Ruszar, Kraków ul. Tarnowskiego 8/1 
  8. Joanna Barczyk, Kraków ul. Reymonta 75 DS 7 p.105 
  9. Wiesław Bek, Kraków Al. 3-go Maja DS. „Żaczek” p. 688
  10. Bronisław Wildstein, Kraków ul. Chocimska 3/3

Oświadczenie, deklaracja ideowa i wspomnienia ludzi związanych z SKS-em dostępne na: www.maj77.org.pl