12.10.2021

Grywalizacja – październik | Moralność kamery

W październiku zapraszamy Was do działań związanych z hasłem "Moralność kamery" i obejrzenia filmów: "Przygody rycerza Szaławiły" Edwarda Sturlisa, "Nienormalni" Jacka Bławuta oraz "Z punktu widzenia nocnego portiera" Krzysztofa Kieślowskiego.

Nauczanie początkowe i klasy 4-6

Uczniom klas I-VI proponujemy zadania związane z Przygodami rycerza Szaławiły w reżyserii Edwarda Sturlisa. Film jest adaptacją utworu Jana Brzechwy. W lekcji 56 – Miedzy słowem a obrazem – można znaleźć materiały dydaktyczne poświęcone temu filmowi i innym animacjom dla dzieci.

  • Zadanie I

Zadaniem dzieci jest wskazanie na mapie miejsc odwiedzonych przez bohatera filmu. Część z nich zostaje w filmie pokazana, inne są jedynie wymienione. W trakcie seansu uczniowie starają się zapamiętać jak najwięcej z nich. Następnie – z pomocą nauczyciela i posługując się np. mapą Europy, dużym globusem lub wyświetlonymi za pomocą rzutnika mapami Google Maps uczniowie próbują wskazać na mapie poszczególne lokalizacje.

Karta_pracy_kl_1-6_zadanie_I.pdf

  • Zadanie II | nauczanie początkowe

Drugie zadanie może posłużyć jako quiz bezpośrednio po obejrzeniu filmu. Uczniowie uzupełniają brakujące litery w hasłach. Podpowiedzi mogą być odczytywane przez nauczyciela bądź same dzieci, jeśli ich umiejętność czytania jest na odpowiednim poziomie.

Karta_pracy_kl_1-3_zadanie_II.pdf

  • Zadanie II | klasy 4-6

Drugie zadanie dotyczy adaptacji i może stanowić kontynuację lekcji jej poświęconej – scenariusz właśnie takich zajęć towarzyszy tej lekcji. Uczniowie mają porównać fragment tekstu Jana Brzechwy z odpowiednią sceną filmu – wspinaczka na wieżę (09:29-11:08) oraz zapisują różnice między literackim pierwowzorem a filmem w załączonej tabeli.

Karta_pracy_kl_4-6_zadanie_II.pdf

Klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe

Nienormalni Jacka Bławuta oraz Z punktu widzenia nocnego portiera Krzysztofa Kieślowskiego – to filmy, które proponujemy w październiku uczniom najstarszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpostawowych. Oba filmy wchodzą w skład lekcji 2 – Moralność kamery.

Nienormalni to film prezentujący życie codzienne w ośrodku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem twórcy filmu było zwrócenie uwagi na zagadnienie funkcjonowania jego mieszkańców. W praktyce szkolnej dokument Bławuta wykorzystać można np. w ramach zajęć wychowawczych. Odpowiedni scenariusz znaleźć można w materiałach dydaktycznych przypisanych do lekcji.

  • Zadanie I

Zadanie poświęcone temu filmowi polega na zredagowaniu krótkiej wypowiedzi pisemnej – wpisu z pamiętnika głównego bohatera, nauczyciela muzyki prowadzącego zajęcia z podopiecznymi ośrodka. Klasę należy podzielić na dwie grupy – jedna przygotowuje wpis z pierwszego dnia pobytu, druga – z ostatniego. Warto porównać prace uczniów i zastanowić się nad tym, skąd biorą się różnice w tekstach stworzonych przez poszczególne grupy. Zadanie to może stanowić wstęp do zajęć o charakterze wychowawczym i antydyskryminacyjnym.

  • Zadanie II

Drugi z filmów to na stałe wpisane do kanonu polskiego dokumentu Z punktu widzenia nocnego portiera Krzysztofa Kieślowskiego. Film potraktować można na wiele sposobów – jako zapis przeszłości na lekcjach historii poświęconych PRL-owi, ale też jako opowieść uniwersalną, na przykład podczas zajęć poświęconych autorytaryzmowi w ramach wiedzy o społeczeństwie. Scenariusz właśnie takich zajęć towarzyszy tej lekcji.

Zadanie, które proponujemy w kontekście tego filmu może stanowić wstęp lub podsumowanie zajęć poświęconych filmowi. Polega na przeanalizowaniu systemu wartości wyznawanych przez bohatera filmu. Uczniowie w odpowiednich polach karty pracy zapisują najpierw jego charakterystykę, a następnie szukają dobrych i złych stron takiego systemu wartości, a na koniec proponują zmiany. Zadanie można wykonać w grupach – wówczas każda z grup skupia się na jednym z pytań. W mniejszych zespołach zadanie można wykonać wspólnie, jako zapis dyskusji.

Karta_pracy_kl_7-8_i_PP_zadanie_II.pdf

UWAGA:

Relacje z działań należy przesłać do 12 listopada (termin został wydłużony) poprzez formularz dostępny TUTAJ. Spośród wszystkich nadesłanych relacji, wybierzemy maksymalnie 8 najciekawszych (po 2 na każdy etap edukacyjny: klasy 1-3 SP, klasy 4-6 SP, klasy 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe) i opublikujemy je na stronie www.filmotekaszkolna.pl do 15 listopada.