Jak wykorzystać film w realizacji nowej podstawy programowej w klasach 4-7 szkoły podstawowej?

Tym razem wzięliśmy na warsztat edukację filmową w kontekście nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych. Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium.

Webinarium Jak wykorzystywać film w realizacji nowej podstawy programowej w klasach 4-7 szkoły podstawowej? adresujemy do nauczycieli szkół podstawowych, którzy w swojej pracy z uczniami chcieliby wykorzystywać film zarówno jako bliski dzieciom tekst kultury, ale także jako atrakcyjne narzędzie dydaktyczne i wychowawcze. Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym, jakie korzyści mogą płynąć z pracy z filmem, jak pracować z filmem, przy jakich okazjach można wdrażać szkolną edukację filmową, gdzie szukać sprzymierzeńców i materiałów wspierających nauczycieli w działaniach edukacyjnych we wskazanym zakresie. Przyglądaliśmy się też bliżej filmowi w kontekście nowej podstawy programowej oraz zaproponowaliśmy konkretne przykłady wykorzystania filmu do realizacji jej zapisów, propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem konkretnych filmów itp. 

Spotkanie poprowadziły Dorota GołębiowskaDanuta Górecka z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi. 

Dorota Gołębiowska – absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą. Pracownik Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. Autorka opracowań i scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, dotyczących wykorzystania filmu w edukacji i wychowaniu, w tym w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem filmu. Współautorka i współrealizatorka wielu projektów edukacyjnych i kulturalnych oraz współorganizatorka różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy o filmie oraz jego wykorzystania w dydaktyce i wychowaniu. Współredaktorka publikacji wydawanych przez CGEF. Certyfikowana trenerka Filmoteki Szkolnej posiadająca doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli.

Danuta Górecka – nauczyciel konsultant w zakresie języka polskiego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, od wielu prowadzi zajęcia z zakresu edukacji filmowej adresowane do nauczycieli łódzkich szkół, była mentorem kursów internetowych organizowanych przez CEO „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, w których uczestniczyli nauczyciele z całej Polski, autorka wielu scenariuszy zajęć języka polskiego i godzin wychowawczych z wykorzystaniem filmu, współpracuje z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej w Łodzi.