X logowanie Zapomniałem hasła
 
 

 
Program edukacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej kontakt Filmoteka Szkolna należy do
projekty
<< kwiecień 2017 >>
1
Szczegóły:
Finał Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
02
030405067
Szczegóły:
"Wagary w kinie.Polski film historyczny (XX wiek)"
8
Szczegóły:
„Filmowe tropy i symbole” – Warsztaty Młodzieżowego Klubu Filmowego „Młodzi gniewni”
09
10111213141516
171819
Szczegóły:
Jakiż to gości mieliśmy? Filmowe portrety artystów z Polski
20212223
24252627282930

prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska

List Przewodniczącej Zespołu Redakcyjnego


Zainicjowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej projekt FILMOTEKA SZKOLNA wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli, którzy w swych działaniach dydaktycznych i wychowawczych traktują obecność sztuki i kultury filmowej jako istotny warunek kształtowania świadomości, wrażliwości i postaw swych uczniów w świecie ekspansywnej kultury audiowizualnej (kino, telewizja, wideo, DVD, Internet).
Idea audiowizualnej edukacji dzieci i młodzieży przez dziesięciolecia pojawiała się zarówno w dyskusjach pedagogicznych, jak i - w ograniczonym wymiarze - w programach przedmiotów lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych. Realizacja tej idei z wielu powodów okazywała się trudna, ale główną przyczyną była ograniczona dostępność samych filmów, mających być przedmiotem szkolnej refleksji interpretacyjnej. Dzięki rozwojowi audiowizualnych technik barierę tę pokonano; pozostały do rozwiązania problemy organizacyjne i finansowe. Projekt FILMOTEKA SZKOLNA stał się ofertą w znacznym stopniu problemy te znoszącą.
Przedstawiany projekt przyjął formułę, którą można określić jako otwartą, dającą nauczycielom różne możliwości wykonywania zadań edukacyjnych i wychowawczych, zarówno tych realizowanych w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym (koła zainteresowań, DKF-y, spotkania okolicznościowe). W pierwszym etapie projekt ten obejmuje filmy polskie. Ich oferty nie określa jednak kategoria dzieł najwybitniejszych w dziejach polskiego kina, nie jest ona także antologią tekstów tworzących jego historię. Autorzy projektu zaproponowali takie filmy, by szkolne spotkania kierowały uwagę uczniów na te poziomy rozmów, które odkrywają głębokie sensy intelektualne i moralne. W wyborach tych nauczyciel dostrzeże jednak także możliwości refleksji nad cechami formalnymi dzieła filmowego - jego wyznacznikami estetycznymi i gatunkowymi. W tym celu filmy podporządkowane zostały określonym problemowo-tematycznym hasłom, otwierającym drogi do działań zarazem analitycznych i interpretacyjnych.
Każdy pakiet zawiera dwa lub trzy filmy - główny (najczęściej fabularny) i dopowiadający (dokumentalny, eksperymentalny, animowany). W pakiecie znalazły się także materiały wspomagające pracę nauczyciela i odbiór proponowanych filmów przez uczniów - wprowadzenie filmoznawcze prof. Tadeusza Lubelskiego, rekomendacja i subiektywny, artystyczny komentarz studentów PWSFTviT, merytoryczna broszura oraz wyjściowe materiały i wskazania do samodzielnych działań internetowych.

prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Przewodnicząca Zespołu Redakcyjnego Programu Filmoteka Szkolna