projekty
<< październik 2017 >>
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829

o projekcie

"Filmoteka Szkolna. Kinoterapia" to materiały dydaktyczne, które pozwolą włączyć wspólne oglądanie filmów z młodzieżą do codziennej praktyki wychowawczej. Film, jako bardzo lubiana i bodaj najpopularniejsza forma rozrywki, ma w sobie ogromny potencjał edukacyjny i sprawdza się nie tylko w nauczaniu przedmiotowym, ale również w psychoedukacji i działaniach profilaktycznych. Podstawą pracy wychowawczej jest umiejętność nawiązania dialogu i dobry z kontakt z podopiecznymi. Film stać się może pomostem komunikacyjnym w relacji nauczyciel-uczeń i stanowić twórcze narzędzie rozwoju osobistego dla obu stron.

Szkoła to idealny czas i miejsce do rozwijania inteligencji emocjonalnej. To tutaj młodzież trenuje radzenie sobie z negatywnymi emocjami, rozwija empatię oraz zdolność nawiązywania i podtrzymywania dobrych związków z innymi, zwiększa swoją samoświadomość i umiejętności samodzielnego motywowania się. W szkole młodzi ludzie konfrontują się z pierwszymi poważnymi problemami, rozwijają zdolności interpersonalne a także odnajdują inspiracje i wskazówki. Nauczyciel winien sprzyjać tym zmianom i wspierać uczniów w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej, asertywności, budowaniu poczucia własnej wartości, sposobów rozwiązywania konfliktów itp.

Wychowanie to obok dydaktycznej podstawowa rola nauczyciela szkolnego. Bardzo duże znaczenie odgrywa tu jego osobowość, przygotowanie i umiejętności zawodowe, autorytet i ustosunkowanie do rzeczywistości. Wychowawca musi akceptować dzieci takimi, jakie są, interesować się nimi, ich światem. Powinien umieć komunikować swoje emocje, być autentyczny i otwarty w kontaktach z młodzieżą. Nauczyciel to organizator sytuacji społecznych; zapewnia bezpieczne warunki do dzielenia się wrażeniami, uczuciami, myślami; zbiera i uogólnia odbiór zaistniałych doświadczeń; stwarza możliwość wyrażania emocji i odreagowania napięć; proponuje i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach grupowych oraz czuwa nad ich przebiegiem; troszczy się o każdego uczestnika grupy. Podmiotowe traktowanie dzieci w czasie zajęć, uwzględnianie ujawnianych przez nie potrzeb i opinii stanowić może dla nich doświadczenie korygujące wiele wcześniejszych urazów. Planując zajęcia psychoedukacyjne z młodzieżą należy uwzględnić własne umiejętności i predyspozycje.

Godną polecenia praktyką jest wypracowanie z uczniami kontraktu, czyli ustalenie zasad regulujących kwestie dyscypliny, zachowania czy norm współpracy w klasie.

Przygotowane scenariusze lekcji podzielone zostały na trzy bloki tematyczne.

Blok "Inteligencja intrapersonalna" - opracowania filmów, które pobudzą uczniów do autorefleksji, rozwiną ich samoświadomość i pozwolą skonfrontować się z ich rzeczywistymi potrzebami i pragnieniami. To niezwykle ważny aspekt rozwoju osobistego młodych ludzi, stojących u progu decyzji o wyborze ścieżki zawodowej i stylu życia. Wspólne dyskusje po filmach mogą dostarczyć im pozytywnych modeli pełnienia ról społecznych.

Blok "Kompetencje interpersonalne" - wspieranie w uczniach ich kompetencji interpersonalnych czyli międzyludzkich. Rozwijanie umiejętności słuchania, empatii, współpracy, identyfikacji i rozwiązywania problemów.

Blok "Profilaktyka" - scenariusze obejmujące działania z zakresu profilaktyki.

Niezwykle cennym uzupełnieniem materiałów, które znajdziecie Państwo na tej stronie jest książka "Jak oglądać filmy z młodzieżą" Dawida Bałutowskiego - jednego z naszych ekspertów. Znajdziecie tam Państwo wiele cennych informacji na temat praktyki prowadzenia grupowych warsztatów w oparciu o film.