19.03.2018

Nowe terminy warsztatów w CeTA!

Poznajcie kolejne terminy bezpłatnych, jednodniowych warsztatów filmowych dla młodzieży oraz nauczycieli, które organizujemy w CeTA we Wrocławiu.

Warsztaty Filmoteki Szkolnej w Centrum Technologii Audiowizualnych skierowane są do uczniów 7 klasy szkoły podstawowej,  szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Zajęcia dotyczyć będą procesu powstawania filmu i obejmować m.in. takie zagadnienia jak istota filmu, praca nad scenariuszem, obrazem i dźwiękiem oraz znaczenie tych elementów w produkcji filmowej. Podczas części praktycznej uczestnicy zrealizują i zmontują krótkie filmy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Nauczyciel/opiekun może zgłosić maksymalnie 7 osób.  W przypadku terminu 14 kwietnia 2018 r. nauczyciele mogą zgłaszać się indywidualnie.

Prosimy o wybór jednego z poniższych terminów. Zapisy na warsztaty przyjmowane są tylko poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://goo.gl/forms/swruYNEhFExf85P42. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na warsztaty! Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

  • Terminy warsztatów:

12 kwietnia 2018 r. (czwartek, zajęcia w godz. 10-19)

13 kwietnia 2018 r. (piątek, zajęcia w godz. 10-19)

14 kwietnia 2018 r. (sobota, zajęcia w godz. 10-19; termin DLA NAUCZYCIELI)

15 kwietnia 2018 r. (niedziela, zajęcia w godz. 10-19)

Zajęcia odbywać się będą w sali kinowej CeTA (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław). Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas warsztatów, ani nie zwraca kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.

  • Informacji udziela:

Agnieszka Szarmach, e-mail: agnieszka.szarmach@filmstudioceta.pl, tel. 572 349 113.

Projekt realizowany jest we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.