24-25.02.2020

Pastisz filmowy - Radomsko

Jaką rolę odgrywa włączanie znanych dzieł malarskich do współczesnych tekstów kultury i na jakie sposoby można to robić? Podczas dwudniowych warsztatów w Radomsku przeanalizujemy formalną stronę dzieł wizualnych, rodzaje kompozycji, koloru, światła i wykonamy autorskie grupowe dzieła fotograficzne w formie pastiszy.

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z problematyką i analizą formalną dzieł wizualnych oraz założeniami pastiszu. Grupa samodzielnie wykona cykl prac fotograficznych inspirowanych dziełami malarskimi i filmowymi. Sesja fotograficzna będzie ciekawym pretekstem do dogłębnej analizy formalnej wybranych scen filmowych. Edycja komputerowa pozwoli dopracować szczegóły i wpłynąć na finalny rezultat prac.

Podczas zajęć uczestnicy będą pracować na filmach dostępnych w Filmotece Szkolnej:

„Brzezina”, reż. A.Wajda, Lekcja 23 „Malarskie inspiracje”

„Wesele”, reż. A.Wajda, Lekcja 41 „Film wobec innych sztuk”

„Popiół i diament” reż. A.Wajda, Lekcja 7 „Siła symbolu”

„Człowiek z marmuru” reż. A.Wajda, Lekcja 11 „Rozdroża historii”

Informacje organizacyjne

  • Termin: 24-25 lutego 2020, g. 8.00-16.00
  • Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego, ul. Armii Krajowej 30
  • Udział: Zajęcia adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny TUTAJ.
    UWAGA: Do udziału w zajęciach uprawnione są szkoły, które zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/2020. Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.
  • Więcej informacji: Aleksandra Kędra, Liderka Filmoteki Szkolnej, e-mail: al.ke@onet.pl

O PROWADZĄCEJ:

Katarzyna Zabłocka - Liderka Filmoteki Szkolnej, art. plastyk