21-22.09.2019

Weekendowe warsztaty z krytyki filmowej dla nauczycieli

Wszystkich nauczycieli zapraszamy na weekendowe warsztaty z krytyki filmowej!

Podczas warsztatów z krytyki filmowej, ich uczestniczki i uczestnicy pogłębią wiedzę dotyczącą kina – jego języka, historii, jak i współczesnych nurtów. Rozwiną umiejętności z zakresu analizy i interpretacji filmu. Będą też mieli okazję skonfrontować swoje doświadczenia z zawodowcami. W programie warsztatów znajdą się m.in. zajęcia dotyczące wykorzystywania filmu w edukacji, zjawisk we współczesnym kinie, związków kina z nowymi mediami, specyfiki współczesnej krytyki filmowej i jej rodzajów oraz scenariusza filmowego i uniwersalnych zasad tworzenia opowiadania.

  • Czas i miejsce: 21-22 września 2019 r., Muzeum Warszawskiej Pragi
  • Prowadzący:

Anna Równy – metodyk edukacji filmowej i koordynatorka merytoryczna Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej;
Maciej Sobieszczański – scenarzysta, reżyser i wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi;
Barbara Szczekała – filmoznawczyni i redaktorka czasopisma „EKRANy”.

Wydarzenie jest częścią programu Kino Dzieci o wychowaniu.