24.10.2019

VIII Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

Już 24 października 2019 r. w CXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta odbędzie się kolejna edycja Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Filmie!

Konkurs realizowany jest w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2019, a jego współorganizatorami są Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Filmoteka Szkolna. Przedsięwzięcie ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Do udziału w ósmej już edycji konkursu zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych i podstawowych.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego na adres szkoły (regulamin konkursu dostępny na stronie szkoły):

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
tel./fax 022 671 99 27
sekretariat@herbert99lo.edu.pl
http://www.herbert99lo.edu.pl/