30.06.-31.07.2019

Nabór na Jesienną Akademię Nowe Horyzonty

Zapraszamy nauczyciel(k)i, edukatorów/ki, animatorów/ki oraz pracowników/ce organizacje pozarządowych na Jesienną Akademię Nowe Horyzonty (JANH). Zapisy trwają do 31.07.2019 r.

Podczas praktycznych, zaawansowanych warsztatów filmowo - medialnych, ich uczestnicy i uczestniczki nauczą się samodzielnie tworzyć filmowe etiudy, poznają podstawy edukacji medialnej oraz zdobędą wiedzę na temat tego, jak uczyć o filmie i mediach.

KIEDY: 30.08–1.12.2019 r.

DLA KOGO: Zapraszamy nauczyciel(k)i, edukatorów/ki, animatorów/ki oraz pracowników/ce organizacje pozarządowych z całego kraju

GDZIE: Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi

TERMINY SPOTKAŃ (każde ze spotkań odbywa się w pt godz. 16:00-20:00, sob. i ndz godz. 9:00-17:00):

1. Spotkanie: 30.08-01.09.2019

2. Spotkanie: 20-22.09.2019

3. Spotkanie: 11-13.10.2019

4. Spotkanie: 25-27.10.2019

5. Spotkanie: 15-17.11.2019

6. Spotkanie: 29.11-01.12.2019

PROWADZĄCY: Matej Bobrik i Teresa Czepiec (część filmowa), Paulina Choromańska i Katarzyna Górkiewicz / Fundacja Nowoczesna Polska (część cyfrowo-medialna)

PROGRAM I CELE:

Jesienna Akademia Nowe Horyzonty będzie się składać z 2 wzajemnie uzupełniających się komponentów: filmowego i medialnego.

W części filmowej uczestnicy zapoznają się z każdym etapem powstawania filmu: różnicą pomiędzy dokumentem i fabułą; poszukiwaniem pomysłu na film i właściwym przygotowaniem się do jego realizacji; kontaktem z bohaterem, w tym przeprowadzaniem filmowego wywiadu; tworzeniem dokumentacji i researchem; zdjęciami oraz rejestracją dźwięku; a także montażem, dodawaniem muzyki i napisów do filmu.

Program JANH będzie opierał się na praktycznych ćwiczeniach, a ich rezultaty będą wspólnie omawiane. Wierzymy bowiem, że zajęcia praktyczne, w znacznie większym stopniu niż wykłady i dyskusje, pomagają rozumieć filmy oraz przyswoić podstawy ich języka. JANH uzupełnią projekcje profesjonalnych filmów i ich interpretacje pod kątem konkretnych zagadnień filmowych. Pozwoli to na rozwinięcie aparatu krytycznego uczestników i uczestniczek warsztatów, ale także będzie inspiracją do ich własnych filmowych realizacji.

W ramach podsumowania filmowej części Akademii uczestnicy zrealizują indywidualnie krótkie etiudy na wybrane i ważne dla nich tematy. W ten sposób będą mieli okazję przećwiczyć cały proces filmowej produkcji, jak również przedstawić reszcie grupy oraz swoim przyszłym widzom własny punkt widzenia i ważne dla nich treści.

W część medialno – cyfrowej JANH-u uczestnicy poznają najistotniejsze zagadnienia związane z poszukiwaniem i weryfikowaniem informacji w internecie, bezpieczeństwem w sieci, prawem autorskim i licencjami Creative Commons, korzystaniem z narzędzi cyfrowych, otwartymi zasobami edukacyjnymi i kultury, hipertekstualności internetu, narracjami cyfrowe i remiksami. Bowiem kompetencje medialno - cyfrowe to coś więcej niż umiejętność sprawnej obsługi narzędzi technicznych. To cały szereg umiejętności związanych z krytycznym, twórczym i aktywnym korzystaniem z mediów. Sprzyjają one większemu zaangażowaniu w życie społeczne i kulturalne. Wszystkim tematom omówionym w tej części Akademii będziemy przyglądać się pod kątem wykorzystania ich w różnych obszarach edukacji formalnej i nieformalnej.  

Uczestnicy Jesiennej Akademii Nowe Horyzonty nie tylko poznają podstawy tworzenia filmów oraz edukacji filmowej i medialnej, ale także pogłębią swoją wiedzę na temat tego jak o filmie i mediach uczyć czy też jak je wykorzystywać w różnorodnych działaniach i projektach. Podczas zajęć stworzą scenariusze kursów filmowo-medialnych, które będą mogli później wykorzystać w swojej pracy.

KOSZT UDZIAŁU: 600 zł; bezpłatny udział dla warszawskich nauczycieli i nauczycielek (dofinansowanie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

Zapisu do programu można dokonać przez formularz zgłoszeniowy: http://anh.nhef.pl/jesienna-akademia/ do 31 lipca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

(informacja prasowa)