19.01.-31.03.2018

IX Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego przedmiotem są krótkie filmy zrealizowane w konwencji dokumentalnej lub inscenizowanego dokumentu, w których autorzy opiszą świat bliski swoim doświadczeniom i obserwacjom: rzeczywistość szkoły, rodziny, grupy koleżeńskie lub odniosą się do ważnego problemu społecznego.

Cele konkursu

  1. Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności.
  2. Rozwijanie zainteresowań sztuką filmową.
  3. Budzenie wrażliwości na otaczający świat i sytuację młodego człowieka we współczesnym świecie.

Organizator: Pracownia Filmoteki Szkolnej w ZS nr 3 / Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

Konkurs odbywa się w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym  przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rybnika.