07-08.04.2018

III etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie 3 etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

III etap – podstawowe informacje

III etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Warszawie w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym.

Etap centralny Olimpiady będzie składał się z trzech części:

  1. Napisanie eseju na temat związany z hasłem przewodnim II edycji Olimpiady – „Kino wartości”. Temat eseju uczestnicy poznają podczas zmagań.
  2. Odpowiedź ustna na dwa pytania. Pierwsze pytanie uczestnik wylosuje z puli oraz otrzyma 10 minut na przygotowanie. Drugie pytanie będzie dotyczyło zrealizowanego przez uczestnika podczas II etapu fotokastu.
  3. Przeprowadzenie wywiadu z wylosowanym gościem specjalnym oraz redakcja tego wywiadu.
  • Goście Specjalni III etapu Olimpiady

Gośćmi Specjalnymi III etapu Olimpiady będą: reżyserka Anna Kazejak, aktor Łukasz Simlat oraz krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.

Pierwszego dnia Olimpiady (7 kwietnia) uczestnicy wylosują nazwisko gościa, z którym będą przeprowadzać wywiad oraz godzinę rozpoczęcia tej rozmowy. Wywiady będę przeprowadzane drugiego dnia zmagań (8 kwietnia) w godzinach 10:00-12:30. Każdy uczestnik będzie miał 10 minut na przeprowadzanie rozmowy oraz 150 minut na redakcję. Wywiady będą rejestrowane na dyktafon, aby uczestnicy mogli korzystać z nagrań podczas redakcji. Oceniana będzie jedynie spisana wersja wywiadu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury, w której znajdują się ważne informacje dotyczące III etapu. Broszura dostępna jest na stronie Olimpiady www.fn.org.pl/olimpiada.

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.