14.03.2018

„Filmowe lekcje wychowawcze” w Rybniku

Zapraszamy do Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku na warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

Zajęcia "Filmowe lekcje wychowawcze" odbędą się 14 marca w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne: płyty z filmami i scenariuszami lekcji. Zajęcia organizuje i prowadzi Liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Klonowska.

Więcej informacji: Ewa Klonowska, eklonowska1@gmail.com

Warsztaty organizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.