15.11.2017

VI Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

15 listopada 2017 r. w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie odbędzie się Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie, realizowany w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2017.

Współorganizatorami konkursu są Stowarzyszenie Nowe HoryzontyFilmoteka Szkolna – Program edukacyjny Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA).

Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w piątej już edycji konkursu (wliczając pierwszą praską), który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora pisemnego, poprawnie i czytelnie wypełnionego zgłoszenia do dnia 13 listopada 2017 r. na adres szkoły (wzór karty zgłoszenia w załączniku do regulaminu konkursu):

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

ul. Fundamentowa 38/42

04-036 Warszawa

tel./fax 022 671 99 27

sekretariat_lo99@op.pl

http://www.herbert99lo.edu.pl/

Infomacji o konkursie udziela Organizator, p. Moniki Bojko –  mbojko@op.pl

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe.