15.11.2017

Kontynuacja cyklu „Polaków portret własny w filmowych tekstach kultury”

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie oraz Liderzy Filmoteki Szkolnej w województwie małopolskim: Agnieszka Grzegórzek-Zając i Mariusz Widawski zapraszają nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych tematem na spotkanie warsztatowo-konwersacyjne, które odbędzie się 15 listopada w ramach realizacji projektu: „Polaków portret własny w filmowych tekstach kultury”.

SPOTKANIE PIERWSZE:

ARTYSTKA

„Papusza. Próby stworzenia filmowego portretu artystki”  odbędzie się 15 listopada 2017, godz. 15.00 w antresoli na piętrze w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, ul. Traugutta 1

Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Morstin

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w warsztacie  jest zgłoszenie do dnia 13 listopada 2017 roku chęci uczestnictwa w wydarzeniu poprzez wysłanie maila na adres: mariusz.widawski@ceo.org.pl.

dr Agnieszka Morstin – filmoznawczyni zorientowana badawczo na antropologię kultury oraz komparatystykę. Ważne artykuły poświęciła filmowym przedstawieniom procesów historycznych w kinie polskim. W prace nad projektem „Filmoteka Szkolna” zaangażowana jest od początku jego istnienia.

Spotkanie realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.