01.12.2017.-01.03.2018

Konkurs „Antyk – Kamera – Akcja!”

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” UW zaprasza do udziału w konkursie filmowym, którego celem jest popularyzacja kultury antycznej. Konkurs organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu naukowego „Our Mythical Childhood…”

W Konkursie „Antyk – Kamera – Akcja!” może wziąć udział jedna osoba lub grupa osób, w wieku od 15 do 19 lat. Uczestnik bądź Uczestnicy powinni być uczniami szkoły średniej (gimnazjum/liceum). Udział w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestników filmu pod opieką nauczyciela.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest „Mit” w rozumieniu mitologii Greków i Rzymian. Uczestnicy Konkursu powinni zastanowić się, w jaki sposób będą chcieli go przedstawić – jaki wątek wybrać (np. o Dedalu i Ikarze, narodzinach Ateny, pracach Herkulesa itp.). Sposób opracowania wybranego tematu zależy od Was: może być to reportaż filmowy, dokument, prezentacja dzieła sztuki, wywiad, film fabularny, animacja… Zachęcamy do obejrzenia filmów, które Wasi koledzy przygotowali w zeszłym roku, w ramach podobnego konkursu, odbywającego się na University of Cambridge – link.

NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody-niespodzianki. Ponadto zostaną zaproszeni wraz z nauczycielem-opiekunem na koszt organizatorów na uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu na Wydziale „Artes Liberales” UW. Najlepsze filmy zostaną również umieszczone na stronach internetowych konkursu (zakładka prace konkursowe) oraz projektu „Our Mythical Childhood” (ERC Consolidator Grant, www.omc.obta.al.uw.edu.pl).

Laureaci otrzymają zaproszenie na uroczystość nie później niż 20 kwietnia 2018 r. Uroczystość odbędzie się w maju 2018 r. W jej trakcie zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, a Laureaci dowiedzą się, które miejsce zajęli.

PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA

Uwaga! Termin przesłania formularza zgłoszeniowego upływa 1 marca 2018 r.

Termin przesłania deklaracji oraz załadowania filmu na YouTube’a upływa 1 kwietnia 2018 r.

PRAWA AUTORSKIE

Źródła wszystkich cytatów użytych w pracy konkursowej powinny być podane przez autorów w formie pisemnej (np. w napisach końcowych) lub ustnej. Proszę pamiętać, że obrazy, piosenki czy filmy, które są objęte prawami autorskimi, mogą zostać użyte jedynie za zgodą autorów. Wykaz udzielonych pozwoleń musi być zamieszczony w napisach na końcu filmu. Podstawowe wskazówki dotyczące praw autorskich znajdziecie na stronie internetowej: https://www.youtube.com/yt/copyright/pl/fair-use.html, a także tutaj (zwróćcie uwagę na podany przykład, związany właśnie z pracą nad filmem).

Pamiętajcie też, żeby odnotować wkład każdej osoby zaangażowanej w przygotowanie filmu.

  • Osoba do kontaktu:

Dorota Bazylczyk – Sekretarz Jury, e-mail: dorota.bazylczyk@student.uw.edu.pl

Więcej informacji w tym pełny regulamin znajdziecie klikając w link: https://antykkameraakcja.wordpress.com/regulamin/