X logowanie Zapomniałem hasła
 
 

 
Program edukacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej kontakt Filmoteka Szkolna należy do
projekty
<< październik 2017 >>
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829

W grupie jestem odpowiedzialny za innych.

Temat: W grupie jestem odpowiedzialny za innych.

Opracowała: Lidia Banaszak

Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum
Przedmiot: godzina wychowawcza
Czas: 90 minut

Cele:

Uczeń po lekcji:

·         potrafi zdefiniować pojęcie „grupa społeczna”

·         potrafi wskazać grupy, w których funkcjonuje na co dzień

·         wie, jakie czynniki decydują o istnieniu grupy

·         potrafi współpracować w grupie

·         ma poczucie odpowiedzialności za inne osoby w grupie, za relacje w grupie, samopoczucie osób ją tworzących

·         rozumie uczucia innych, jest empatyczny

·         dostrzega i rozumie problemy rówieśników

·         wie, jak może pomóc innym osobom w grupie

·         potrafi udzielić wsparcia innej osobie.

Metody:

burza mózgów, rozmowa kierowana, wejście w rolę – drama, tunel myśli, burza mózgów

Przebieg lekcji:

1.    Przedstaw uczniom temat lekcji oraz jej cele.

Poproś uczniów, aby na zasadzie burzy mózgów wymienili wszystkie grupy społeczne, jakie znają (rodzina, klasa, grupa koleżeńska, organizacja szkolna, drużyna sportowa, przyjaciele, koledzy z podwórka, wspólnota parafialna…)  W razie potrzeby wytłumacz im termin „grupa społeczna”. Wspólnie wypracujcie definicję pojęcia. Podsumowując zadaj uczniom pytanie:

W jakich grupach funkcjonujesz na co dzień?

2.     Zapytaj uczniów, czym charakteryzuje się grupa społeczna. Zbierz wszystkie wypowiedzi i uzupełnij je mini – wykładem na temat teorii relacji grupowych. Na tablicy zapisz cechy charakterystyczne grupy społecznej.

a) wspólny cel / cele,

b) wspólne reguły, zasady,

c) wewnętrzna struktura, hierarchia,

d) wzajemne relacje, interakcje,

e) wzajemne komunikowanie się.

3.     Wprowadzenie do filmu S. Fabickiego „Męska sprawa”. Przygotuj wstępne informacje dotyczące filmu korzystając z materiałów opublikowanych w broszurze opracowanej do lekcji …………Filmoteki Szkolnej oraz na stronie www.filmotekaszkolna.pl

4.     Projekcja filmu S. Fabickiego „Męska sprawa”

5.     Zbierz pierwsze wrażenia z filmu. Daj uczniom czas na podzielenie się swoimi emocjami.

6.     Uczniowie odpowiadają na pytanie:

W jakich grupach społecznych funkcjonuje główny bohater filmu – Bartek?  

Na tablicy zapisz wypowiedzi uczniów (w rodzinie, w szkole, w drużynie piłkarskiej, w grupie kolegów grających w piłkę po lekcjach, w grupie osób zainteresowanych opieką nad bezdomnymi psami).

7.     Podziel uczniów na zespoły. Każdy zespół zajmuje się jedną z grup społecznych, w których funkcjonuje Bartek. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie karty pracy:

KARTA PRACY:

Odpowiedz na pytania:  

·         Kto tworzy tę grupę?

·         Jakie są relacje między członkami tej grupy?

·         Jakie cele ma dana grupa?

·         Jakie obowiązują w tej grupie zasady?

·         Jaka jest struktura tej grupy?

·         Jak Bartek funkcjonuje w tej grupie?

 

1.     Uzupełnij tabelę:

a)     Grupa I

SYTUACJA BARTKA W  RODZINIE

DOBRE STRONY

ZŁE STRONY

[ Przykłady wypowiedzi:

- ma dach nad głową

- ma pełną rodzinę

- matka się nim opiekuje ( ciepły posiłek, ubranie )

- matka go kocha i martwi się o niego

- posiada młodszego brata, który czasem go wspiera ]                

 

[ Przykłady wypowiedzi:

- nie ma prawdziwego kontaktu z rodzicami

-może liczyć tylko na  zdawkowe rozmowy

- rodzice nie wykazują zainteresowania jego problemami

- żyje w bardzo skromnych warunkach materialnych

- jego matka jest ciągle zajęta pracą

- ojciec nie pracuje, większość czasu spędza w łóżku

- ojciec nerwowo reaguje na uwagi w dzienniczku syna

- ojciec krzyczy na Bartka i bije go

- chłopiec boi się ojca

- nie czuje się w domu rodzinnym bezpieczny, dlatego często wymyka się do schroniska]

 

 

b)     Grupa II

SYTUACJA BARTKA W SZKOLE

DOBRE STRONY

ZŁ STRONY

[ Przykłady wypowiedzi:

- należy do grupy formalnej

- ma kolegów, z którymi może spędzać czas

- ma konkretne obowiązki

- może zdobywać wiedzę]

 

[ Przykłady wypowiedzi:

- sprawia problemy wychowawcze

- nauczyciele mają o nim złą opinię

-  nauczyciele wpisują uwagi do jego dzienniczka

- nauczyciele nie rozmawiają z nim osobiście, nie próbują m u pomóc

- Bartek nie jest dobrym uczniem

- szkoła nie jest dla Bartka miejscem przyjaznym]

 

 

c)      Grupa III

SYTUACJA BARTKA W DRUŻYNIE PIŁKARSKIEJ

DOBRE STRONY

ZŁE STRONY

[Przykłady wypowiedzi:

- Bartek jest najlepszym zawodnikiem

- razem z kolegami osiąga sukcesy

- rozwija swoje zainteresowania

- pożytecznie spędza czas

- ma zaspokojoną potrzebę przynależności        i tożsamości grupowej

- cieszy się uznaniem trenera i kolegów

- trener wstawia się za nim, wybawia go                  z kłopotów w nauce

- uczy się zasad życia w grupie]

[Przykłady wypowiedzi:

- dla trenera Bartek jest przede wszystkim środkiem do zdobycia kolejnego sukcesu

- trener wymaga od Bartka dyscypliny, podporządkowania się, a zauważa  jego problemów

- trener próbuje rozwiązać problem siłą, a nie poprzez spokojną rozmowę

- trener zachowuje się wobec Bartka  równie despotycznie jak ojciec

- Bartek nie ufa swojemu trenerowi]

 

         d)  Grupa IV               

SYTUACJA BARTKA W GRUPIE KOLEŻEŃSKIEJ

DOBRE STRONY

ZŁE STRONY

[Przykłady wypowiedzi:

- wspólnie z kolegami spędza czas

- czuje się z nimi dobrze, bezpiecznie

- koledzy  rozumieją jego sytuację w domu

- akceptuje zasady tu panujące]

 

[Przykłady wypowiedzi:

- rówieśnicy stosują wobec siebie przemoc, ale jest to przemoc akceptowania, traktowana jako rodzaj zabawy

- koledzy go akceptują, lubią

- koledzy niczego od niego nie wymagają

- jeden z kolegów wstawia się za Bartkiem , informując trenera o tym, że ojciec bije Bartka]

 

                                                                        

d)     Grupa V

BARTEK W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT JAKO OPIEKUN STAREGO, CHOREGO, PSA

DOBRE STRONY

ZŁE STRONY

[Przykłady wypowiedzi:

- Bartek czuje się potrzebny

- Bartek okazuje czułość, miłość, troskę, ma się kim opiekować – robi coś dobrego dla zwierzęcia

- kontakt z psem uspokaja go

- broniąc psa, broni siebie

- z psem nawiązuje kontakt emocjonalny

- w schronisku rozładowuje negatywne emocje

- tu jest bezpieczny]

 

[Przykłady wypowiedzi:

- prawdopodobnie straci swojego przyjaciele

- przeżywa chorobę psa

- przywiązał się do zwierzęcia i będzie mu smutno, gdy pies padnie

- śmierć psa może przyjąć jako własną porażkę]

        

8.     Przedstaw klasie kolejne zadanie, w czasie którego jeden z uczniów (chętny) wcieli się w postać Bartka. Daj mu czas na tzw. „wejście w rolę”. Zadaniem ucznia będzie opowiedzenie na forum klasy o:

·         uczuciach i przeżyciach Bartka,

·         Bartka problemach,

·         oczekiwaniach wobec osób, które go otaczają ( wobec rodziców, trenera, nauczycieli, kolegów).

Uczeń mówi w pierwszej osobie wcielając się w postać Bartka.

9.     Zadanie: „Tunel myśli”

Uczniowie ustawiają się w dwóch rzędach, twarzami do siebie. Tworzą tunel. Uczeń – Bartek przechodzi bardzo powoli miedzy rzędami. Koledzy zwracają się do niego ze słowami wsparcia, np.:

·         Bardzo dobrze grasz w piłkę nożną.

·         Trener bardzo cię ceni.

·         Jesteś potrzebny w drużynie piłkarskiej.

·         Ojciec jest dumny z twoich sukcesów w drużynie.

·         Jesteś równym kolegą.

·         Potrafisz się opiekować zwierzętami.

·         Potrafisz stanąć w obronie słabszych.

Na zakończenie uczeń Bartek mówi jak się czuje, jakie emocje wywołało w nim ćwiczenie.

10. Uczniowie podsumowują ćwiczenia prowadzone metodą dramy. Pytania do dyskusji:

·         Jaki wpływ ma grupa na jej członków

·         Jakie są nasze obowiązki wobec osób w grupie, do której należymy?

(powinniśmy sobie pomagać, wspierać nawzajem, dbać o bezpieczeństwo innych, czuć odpowiedzialni za innych)

11. Praca domowa:

Napisz jak mógłbyś/mogłabyś pomóc Bartkowi, gdyby chodził do twojej klasy.

                  

godzina wychowawcza |

Powiązane lekcje: