27.03.2017

Filmoznawcy wędrują po całej Polsce

Warsztaty prowadzone przez Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej rozkręciły się na dobre! Przeczytajcie relacje napisane przez ich uczestników!

Warsztaty w I LO w Ostrzeszowie

Dziś naszą szkołę odwiedziła reprezentująca Filmotekę Narodową i Polski Instytut Sztuki Filmowej Pani Justyna Jaszczyk, filmoznawca i edukator filmowy, absolwentka kulturoznawstwa UŁ. W ramach projektu „Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej” odbyły się w „Curie” dwa spotkania: z uczniami i nauczycielami.

Młodzież z klas II d i IIIc uczestniczyła w wykładach i zajęciach warsztatowych na temat: „Filmowe zwierciadła, czyli związki kina z literaturą i sztuką”. Było i merytorycznie, i twórczo, z przestrzenią na dyskusję, kreatywność młodzieży w pomysłach na scenariusz, storyboard czy plakat filmowy. Nauczyciele poprzez udział w spotkaniu: „Architektura filmu, czyli jak kino buduje znaczenia i kreuje obraz rzeczywistości” zapoznali się ze sposobami pracy z filmem na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Szkoła zakwalifikowała się do projektu dzięki staraniom nauczycielki języka polskiego pani Małgorzaty Domagalskiej.

(źródło: www.facebook.com/lo1ostrzeszow)

Warsztaty w Chełmku

W poniedziałek 3 kwietnia młodzi entuzjaści sztuki filmowej z chełmeckich gimnazjów uczestniczyli w warsztatach filmoznawczych „Film - sztuka czasu i przestrzeni” prowadzonych przez dr Natalię Gruenpeter z Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbyło się w MOKSiR w Chełmku.

Grupa 25 zainteresowanych uczniów ćwiczyła umiejętność rozpoznawania elementów filmowego obrazu oraz interpretacji ich znaczeń. Praca warsztatowa w grupach pozwoliła na samodzielne pogłębienie wiedzy pod kierunkiem filmoznawcy i odkrywanie tajemnic sztuki reżyserskiej. Uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

(źródło: www.chelmek.pl)

Warsztaty w I LO w Jeleniej Górze

7 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie z flimoznawczynią Martą Sosnowską, która poprowadziła trzygodzinne warsztaty dla uczniów drugiej klasy liceum oraz dwugodzinne zajęcia dla nauczycieli języka polskiego i historii. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję porozmawiać o tym, czym jest film i jak go analizować i interpretować.

W pierwszej części zajęć opracowali mapę skojarzeń filmowych, w drugiej zaś oglądali i interpretowali film Grzegorza Skurskiego Chleb. W dyskusji po filmie uczniowie zwrócili uwagę na rolę pracy kamery, montażu i muzyki w omawianym filmie. Zajęcia tego typu odbywały się w szkole po raz pierwszy.

W części warsztatowej dla nauczycieli mieliśmy okazję porozmawiać o roli edukacji filmowej w kształceniu humanistycznym oraz o sposobach wykorzystania filmów na lekcjach języka polskiego i historii. Uczestniczyli w niej: Agnieszka Słowik, Jolanta Ryglewska, Ewelina Wyszyńska, Jan Kozłowski, Jan Owczarek i Katarzyna Dobrzańska- szkolny koordynator projektu.

Warsztaty filmowe były dla nas bardzo cennym doświadczeniem.

(Katarzyna Dobrzańska, szkolny koordynator projektu)

Warsztaty w I LO w Sokołowie Podlaskim

W zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Annę Pokłosiewicz uczestniczyły: klasa druga humanistyczna i grupa osób chętnych z klasy pierwszej humanistycznej. Edukatorka przygotowała do wspólnej analizy zagadnienia dotyczące języka filmowego, a także - na specjalną prośbę - analizę filmu „Wołyń”, który niedawno oglądaliśmy wspólnie z innymi uczniami I Liceum.

Po części dla uczniów odbyły się zajęcia warsztatowe dla nauczycieli języka polskiego, poświęcone maturalnej analizie języka filmu.

(źródło: www.liceum.sokolowpodl.pl)

Warsztaty w II LO w Radzyniu Podlaskim

5 kwietnia 2017 roku humaniści II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim uczestniczyli w warsztatach, które poprowadziła pani Marta Matuszak, absolwentka Filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Reżyserii i Montażu Warszawskiej Akademii Filmu i Telewizji.

Uczniowie analizowali fragmenty filmowe, zapoznali się z podstawami języka filmowego, by później móc rozpoznawać je w materiale filmowym. Drugi blok tematyczny dotyczył scenariusza. Młodzież uczyła się poprawnie konstruować nagłówki scen, określać postaci i zapisywać imion bohaterów, didaskalia, dialogi. W oparciu o zdobyte umiejętności uczniowie samodzielnie pisali sceny na wskazany temat, odczytywali i analizowali je pod kątem dramaturgii, tempa dialogu oraz prawidłowego formatu zapisu. Następnie rozrysowali napisane przez siebie sceny w formie storyboardu i omówili je przy udziale reszty grupy.

(Jolanta Bilska, szkolny koordynator projektu)

Warsztaty w Gimnazjum Rogowie

27 marca 2017 r. do Zespołu Szkół w Rogowie zawitał Wędrujący Filmoznawca. Panią Justynę Jaszczyk, filmoznawczynię reprezentującą Filmotekę Narodową i Polski Instytut Sztuki Filmowej, zaprosiła do nas p. Paulina Podogrocka, nauczycielka języka polskiego.

W ramach wizyty odbyły się dwa spotkania. W pierwszym uczestniczyli uczniowie biorący udział w realizowanym w szkole projekcie filmowym. Dzięki warsztatom mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat X Muzy i zdobyć nowe umiejętności związane z powstawaniem dzieła filmowego.

W drugim spotkaniu udział wzięli zainteresowani nauczyciele, którzy z prowadzącą zajęcia dyskutowali o ciekawych i skutecznych formach nauczania o filmie.

(źródło: http://zsrogow.szkoly.lodz.pl/)

Warsztaty w I LO w Dębnie

27 kwietnia 2017 roku uczniowie naszych klas humanistycznych mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach filmowych prowadzonych przez filmoznawczynię panią Alicję Ignaczak.

To wydarzenie zawdzięczamy pani Bożenie Ferkaluk, która zgłosiła nas do udziału w projekcie i „dostarczyła” nam prowadzącą. Jeszcze raz dziękujemy!

Po przedstawieniu się i krótkim wstępie pani Alicja zaznajomiła nas z różnymi terminami, bez których poważna rozmowa o filmach staje się uboga, niczym „Mateczka Rosja w latach 40”. Dowiedzieliśmy się między innymi o rodzajach planów jak również specyfice pracy operatora kamery. Poznaliśmy etapy powstawania filmu, różne techniki filmowe, które były dla nas sporym zaskoczeniem.

Przy powstawaniu filmu istotną rzeczą są zdjęcia. Dowiedzieliśmy się, że każda fotografia ma odpowiednią nazwę w zależności od obszaru i rzeczy zamieszczonych na nim np. krajobrazowe, portretowe itp.

Oczywiście warsztaty nie były przeprowadzane „na sucho” – filmoznawczyni zadbała o projekcję kultowych scen jak np. „I want to dance” z „Pulp Fiction”. Dzięki warsztatom jesteśmy świadomi, dlaczego niektóre sceny filmowe przeszły do historii, dlaczego są tak popularne, kochane, a także często wspominane i cytowane. Szczególnie urzekł nas sposób prowadzenia warsztatów- niezobowiązujący, swobodny. Pani Alicja nie starała się „błyskać” tym, co wie, a co dla nas jest niezrozumiałe – wszystko nam cierpliwie tłumaczyła.

Dzięki tym warsztatom będziemy inaczej postrzegać filmy, uważniej zwracać uwagę na poszczególne gatunki oraz jak dany film został nakręcony, co w nim zostało zawarte, a czego brakuje lub jakie techniki zostały zastosowane. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się z panią Alicją, być może na festiwalu filmowym, który sama zorganizuje, bo to jedno z jej największych marzeń. Całym sercem życzymy powodzenia!

(Natalia Burdzińska II a LO i Hubert Suda I a LO)

Warsztaty w II LO w Lesznie

24 kwietnia 2017r. Klasa 2B uczestniczyła w warsztatach filmowych prowadzonych przez Wędrującego Filmoznawcę Filmoteki Szkolnej Adama Domalewskiego, doktoranta w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM w Poznaniu, który przeprowadził w „Koperniku” warsztaty dla młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek języka polskiego.

Zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy 2B rozpoczęły się krótkim quizem sprawdzającym ogólną wiedzę dotyczącą rozpoznawania ikon filmowych oraz popularnych kadrów. Wartościowym wprowadzeniem do analizy fragmentów było wyjaśnienie podstawowych pojęć, takich jak ujęcie, plan filmowy i jego rodzaje, montaż, dzięki czemu młodzież mogła swobodnie posługiwać się terminologią i nazywać zjawiska obserwowane na ekranie. Filmoznawca zwracał szczególną uwagę na znaczenie montażu oraz muzyki w tworzeniu nastroju, który wpływa na odbiór oglądanej przez nas filmowej opowieści.

W czasie zajęć młodzież pracowała w grupach, dyskutując na temat obejrzanych, często po raz pierwszy, fragmentów takich filmów jak: „Turysta” R. Ostunda , „Osiem i pół” F. Felliniego, „Prorok” J. Audiarda, „Dzikość serca” D. Lyncha, czy „Vertigo” A. Hitchcocka. Warsztaty uświadomiły wszystkim, jak wiele elementów, często niezauważanych, składa się na fabułę filmu oraz, jak ważną rolę w budowaniu nastroju pełni, zwykle ignorowana, muzyka.

Podczas spotkania dla nauczycieli i nauczycielek, filmoznawca przedstawił pomysł na stworzenie wspólnie z młodzieżą słownika podstawowych pojęć niezbędnych w edukacji filmowej. Na przykładzie fragmentu „Wielkiego piękna” P. Sorrentino analizowaliśmy współczesny obraz „świętej” funkcjonujący w popkulturze, a w odniesieniu do melodramatu „Głową w mur” F. Akina zwracaliśmy uwagę na sposób przedstawiania tematu emigracji we współczesnym kinie. Wspólnie stwierdziliśmy, że warto wykorzystywać w czasie lekcji choćby fragmenty, aby nauczyć młodzież świadomego odbioru dzieła filmowego.

(Elżbieta Wiercińska-Kazimierczuk,szkolny koordynator projektu, źródło: http://www.iilo.leszno.pl)

Warsztaty w Gimnazjum w Lgocie Wielkiej

9 maja 2017 roku w naszym Gimnazjum gościł pan Maciej Dowgiel, filmoznawca, który w ramach projektu Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, przeprowadził z grupą 27 uczniów trzygodzinne zajęcia na temat „Film — lubię to! Co sprawia, że niektóre filmy stają się kultowe, a inne przepadają bez wieści?” (z wykorzystaniem m.in. „Rejsu” Marka Piwowskiego i „Popiołu i diamentu” Andrzeja Wajdy z Pakietu Filmoteki Szkolnej).

Problematyka zajęć dotyczyła głównie konstrukcji postaci Maćka Chełmickiego i odniesienia jej do kreowania współczesnych idoli. Prowadzący zajął się również filmem „Rejs” i jego miejscem we współczesnej kulturze. Młodzież aktywnie pracowała podczas zajęć i była zadowolona z efektów swojej pracy.

Następnie odbyły się dwugodzinne zajęcia dla nauczycieli na temat: „Nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba — różne aspekty oglądania filmów” (na przykładzie wybranych dzieł Filmoteki Szkolnej). Bez wątpienia warsztat ten uświadomił nauczycielom jak odpowiednio dobierać filmy dla młodzieży oraz jak w prawidłowy sposób omawiać i analizować ich treść na lekcjach.

(źródło: http://gimlgota.superszkolna.pl/)

Warsztaty realizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.