23.02.2018

Wędrujące motywy. O powtórkach, wielkich tematach i intertekstualności w kinie.

Zapraszamy do Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku na warsztaty prowadzone przez Wędrującego Filmoznawcę Filmoteki Szkolnej.

Zajęcia Wędrujące motywy. O powtórkach, wielkich tematach i intertekstualności w kinie odbędą się 1 marca w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku. Zajęcia organizuje Liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Klonowska, a poprowadzi Wędrujący Filmoznawca dr Karol Jachymek.

Zajęcia będą skorelowane z podstawą programową języka polskiego III i IV etapu edukacyjnego. 

Prowadzący, razem z uczniami i nauczycielami, zastanowi się nad funkcjonowaniem wielkich toposów i motywów w kulturze. Podejmie też temat nowych praktyk, intertekstualnych zależności  i innych strategii twórczych charakterystycznych dla współczesnej kinematografii. Zajęcia będą prowadzone w sposób warsztatowy i  ilustrowane przykładami filmowymi.

Więcej informacji: Ewa Klonowska, eklonowska1@gmail.com

Warsztaty organizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.