06.04.2018

Warsztaty „Ożywiamy kolor”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty animacji filmowej w technice rysunkowej , które odbędą się 14 kwietnia w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Supraślu!

Otwarta Pracownia Filmoteki Szkolnej w Liceum Plastycznym w Supraślu. Spotkanie kierowane jest do młodzieży gimnazjalnej z województwa podlaskiego. W ramach spotkania odbędą się pokazy filmów autorstwa uczniów Liceum Plastycznego ze Specjalizacji Realizacji Intermedialnych prowadzonej przez Liderkę Filmoteki Szkolnej art plast. Katarzynę Zabłocką.

W I części odbędzie się pokaz pierwszych prób dokumentalnych, etiud, animacji filmowych. Przedstawione zostaną możliwości jakie daje Program i zasoby Filmoteki Szkolnej, podparte naszymi doświadczeniami i praktykami. Po pokazie i prezentacji gospodarze pracowni liczą na ciekawą dyskusję, zmierzą się z opiniami młodszych kolegów i koleżanek ze szkół gimnazjalnych.

W II części - warsztatowej odbędą się działania związane z animacją filmową w technice rysunkowej „Ożywiamy kolor”. Odsłonimy tajniki animacji poklatkowej, działanie odbędzie się w formie realizacji grupowej.  

Zajęcia prowadzi Liderka Filmoteki Szkolnej, Katarzyna Zabłocka.

Zajęcia odbędą się w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF.