12.09.2019

Warsztaty dla młodzieży w Kluczborku

2 października zapraszamy do Pracowni Filmoteki Szkolnej w Kluczborku na zajęcia poświęcone filmowi „Usłyszcie mój krzyk”, które poprowadzi prof. Tomasz Grzyb.

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Jaka jest cena dobrobytu cywilizacyjnego dla ludzi, którzy pozostają poza „nurtem sukcesu”? Czy ich niedopasowanie do świata „dziejącego się” wokół może usprawiedliwiać chęć rezygnacji z uczestnictwa w nim? Czasem rezygnacji ostatecznej i radykalnej? Jak kino może pomagać zrozumieć ludzi inaczej myślących, będących w kryzysie, zmagających się z problemami, które dla znaczącej części widowni są obce? Czy zrozumienie – motywów, działań, sposobu widzenia świata – przez bohatera musi oznaczać akceptację dla jego postawy? O tym wszystkim porozmawiamy podczas zajęć „Gdy życie boli nie do zniesienia. O depresji, myślach o końcu i poplątanym ludzkim losie” z dr hab. Tomaszem Grzybem, profesorem Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie rozpocznie się od projekcji filmu „Usłyszcie mój krzyk” (1991) w reżyserii Macieja Drygasa (Lekcja 12 „Zapisy przeszłości”).

  • Termin: 2 października 2019 r. (środa), godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10.
  • Udział: Zajęcia adresowane są do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny TUTAJ.
    UWAGA: Do udziału w zajęciach uprawnione są szkoły, które zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/2020. Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.
  • Więcej informacji: Iwona Baldy, Liderka Filmoteki Szkolnej | e-mail: iwonabaldy@gmail.com | tel.: 507 311 140

O PROWADZĄCYM

Dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS – Psycholog społeczny. Zajmuje się technikami wpływu społecznego. Interesuje się metodologią badań, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych z zakresu technik wpływu społecznego. Autor książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”. W 2014 roku został uhonorowany Certificate of Appreciation Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.

O FILMIE

Usłyszcie mój krzyk” - Bohaterem filmu jest Ryszard Siwiec, księgowy z Przemyśla, który we wrześniu 1968 roku dokonał aktu samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, podczas centralnych uroczystości dożynkowych. Samobójstwo jego było protestem przeciwko zniewoleniu, odbieraniu godności i zbrodniom systemu komunistycznego. Przez dziesięciolecia zdarzenie to objęte było nakazem milczenia. Po latach Maciej Drygas dociera do zachowanych w niewielkim procencie akt sprawy, do rodziny i przyjaciół Siwca, do nagrań i listów, do uczestników zdarzenia i wreszcie w archiwum Polskiej Kroniki Filmowej odkrywa nie skatalogowane, zaledwie siedmiosekundowe ujęcie zatytułowane Płonący człowiek - 7 sekund.