03.02.2020

Odzwierciedlenie rzeczywistości, czy tylko wariacja na temat? O historii w polskich filmach fabularnych, animowanych i dokumentalnych.

Gdzie ukryta jest prawda o przeszłości? Jak odnaleźć ślady minionego czasu? Czy można go zrekonstruować? Czy trzeba wywoływać duchy zmarłych? – to pytania, które zostały postawione w Lekcji 12, „Zapisy przeszłości”.


Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Tematy dotyczące przeszłości często wykorzystywane przez filmowców dotyczą wydarzeń dziejowych, dawnych obyczajów, motywacji bohaterów historycznych. Opowiadanie o nich ma różny wymiar – bywa bardzo osobistą relacją lub suchym przedstawieniem faktów. Forma także jest zróżnicowana – od dokumentu, przez fabułę do animacji.

Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję przyjrzeć się, w jaki sposób twórcy inspirują się historią, czy dbają o wierność faktom i zachowują obiektywizm, jakimi sposobami angażują odbiorców i co to znaczy postawa refleksyjna. Uczniowie poznają tytuły i fragmenty filmów, które zostaną omówione i przedyskutowane. Wezmą udział w ćwiczeniach warsztatowych, opracują własne pomysły i przygotują krótkie filmy, wykorzystując aplikacje w smartfonie.

  • Termin: 18 lutego, godz. 16:00 - 19:00
  • Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20
  • Udział: udział w warsztatach jest bezpłatny, zajęcia adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny TUTAJ.

    UWAGA: Do udziału w zajęciach uprawnione są szkoły, które zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/2020. Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.
  • Więcej informacji: Emilia Żuber, Lider Filmoteki Szkolnej, e-mail: emilia.zuber@wp.pl, tel. 508 120 115. 


O PROWADZĄCYM:

Jarosław Basaj - Lider Filmoteki Szkolnej