22.11.2019

Historia filmu i historia w filmie

Podczas zajęć 10 grudnia w Radomiu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniem reprezentacji Holokaustu w kinie na przykładzie jednych z najciekawszych dzieł fabularnych i dokumentalnych obrazujących to trudne zagadnienie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Uczestnicy poznają nie tylko kontekst powstania poszczególnych dzieł, ale też różnice między ujęciem tego tematu w filmie fabularnym, dokumentalnym, impresji filmowej oraz w dokumencie kreacyjnym.

Uczestnicy wspólnie z prowadzącą podejmą dyskusję dotyczącą funkcjonowania pamięci o Zagładzie w różnych tekstach kultury współcześnie i dawniej.

  • Termin: 10 grudnia 2019 r., g. 16:00-19:00
  • Miejsce: Sala Kinowa w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu
  • Udział: Zajęcia adresowane są do uczniów liceów, techników, szkół zawodowych i branżownych oraz uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny TUTAJ.
    UWAGA: Do udziału w zajęciach uprawnione są szkoły, które zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/2020. Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.
  • Więcej informacji: Jarek Basaj, Lider Filmoteki Szkolnej, e-mail: basaj.jarek@gmail.com.

O PROWADZĄCEJ:

Marta Matuszak - Wędrująca Filmoznawczyni Filmoteki Szkolnej

Podczas zajęć uczestnicy będą pracować na filmach dostępnych w Filmotece Szkolnej: