18.05.2020

Edukacja zdalnie z Filmoteką Szkolną #8

Zapraszamy do zapoznania się z pomysłami na lekcje i ćwiczenia z wykorzystaniem filmów dostępnych bezpłatnie w Filmotece Szkolnej.

„Wszystko może się przytrafić” / Lekcja 8 „Metafory prawdy”

Sięgnij z młodzieżą po dokument Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić i omów go w zestawieniu z wierszem Czesława Miłosza Przypowieść o maku. Ustal z uczniami związki tekstu (a także całego cyklu z którego pochodzi – Świat. Poema naiwne) z poezją dziecięcą. Poproś o wskazanie elementów wiersza, które mogą o tym świadczyć.

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.
  • Przykładową scenę do analizy znajdziesz TUTAJ.

„Urząd” / Lekcja 9 „Mówić nie wprost”

Po obejrzeniu filmu Urząd Krzysztofa Kieślowskiego poproś młodzież o lekturę fragmentu Procesu. Przypomnij wspólnie z uczniami podstawowe informacje na temat dzieła – czas powstania, przypuszczalne miejsce akcji, znane uczniom informacje o Józefie K. Po zapoznaniu się z odpowiednim fragmentem powieści zapytaj uczniów o ich skojarzenia ze słowem „biurokracja”. Zapisz je w formie mapy myśli – możesz wykorzystać darmowe narzędzie online, np. https://www.mindmup.com/. Odtwórz fragment filmu, w którym urzędniczka prosi o zaświadczenie o anulowaniu zaświadczenia i wróć do mapy myśli z początku – czy po rozmowie o filmie można ją uzupełnić?

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.
  • Przykładową scenę do analizy znajdziesz TUTAJ.

„Syberyjska lekcja” / Lekcja 34 „Na styku kultur”

Porozmawiaj z młodzieżą o obrazie Syberii w oczach Polaków odwołując się do Dziadów części III ustępu, fragmentów Imperium Ryszarda Kapuścińskiego i filmu Syberyjska lekcja Wojciecha Staronia. Po projekcji poproś uczniów o wskazanie scen, które mogą być zilustrowane cytatami pokazującymi sposób przedstawienia Rosji przez Mickiewicza oraz tych, które najbardziej odbiegają od jego wizji. Po lekturze fragmentów Imperium poproś uczniów, aby podobnie, jak w przypadku tekstu Mickiewicza wynotowali określenia, których Kapuściński używa do opisu Rosji. Zapytaj czy są jakieś określenia, które powtarzają się w opisie Kapuścińskiego? Czy opowieść bohaterki dokumentu Staronia oraz wizualna warstwa filmu przypomina opis Kapuścińskiego? Przedyskutuj różnice między sposobami opisu Rosji i ich przyczyny.

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.
  • Przykładową scenę do analizy znajdziesz TUTAJ.