27.04.2020

Edukacja zdalnie z Filmoteką Szkolną #5

Zapraszamy do zapoznania się z pomysłami na lekcje i ćwiczenia z wykorzystaniem filmów dostępnych bezpłatnie w Filmotece Szkolnej.

„Generacja C.K.O.D” / Lekcja 43 „Buntownicy, odmieńcy, outsiderzy”

Porozmawiaj z młodzieżą na temat podobieństw i różnic między generacjami w różnych przełomowych okresach. Czy młode pokolenie dzisiaj jest podobne do któregoś z wzorów z przeszłości? Odwołując się do wiersza Tadeusza Różewicza Zostawcie nas poproś o porównanie ze sobą generacji powojennej i pokolenia, którego reprezentantami są bohaterowie filmu Generacja C.K.O.D Piotra Szczepańskiego.

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.
  • Przykładową scenę do analizy znajdziesz TUTAJ.

„Syzyf”  / Lekcja 37 „Nowe szaty mitu”

Przed projekcją poproś młodzież o lekturę tekstu Zygmunta Kubiaka Tradycja klasyczna. Zapytaj dlaczego kulturę antyczną autor uważa za uniwersalną? Jak mogłoby brzmieć jednozdaniowe podsumowanie tekstu? Po obejrzeniu filmu Syzyf Zdzisława Kudły porozmawiaj z uczniami, które z elementów animacji uznać można za inspirowane kulturą antyczną, a które od antycznych wzorców odbiegają. Wróć do odpowiedzi podsumowujących esej Kubiaka - czy reinterpretacja Kudły mieści się w koncepcji autora eseju? Poproś o uzasadnienie odpowiedzi.

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.
  • Przykładową scenę do analizy znajdziesz TUTAJ.

„Sztandar” / Lekcja 27 „Równość, różność, demokracja”

Porozmawiaj z młodzieżą o postawach konformistycznych. Zapytaj uczniów o to, jak zmieniają się ich zachowania, kiedy towarzyszą im inne osoby, np. czy wbrew sobie poszli kiedyś na wagary - czy zastanawiali się, dlaczego podjęli taką a nie inną decyzję? Po obejrzeniu filmu Sztandar Mirosława Kijowicza poproś uczniów, aby wcielili się w dowolną postać filmu i krótko opisali to, co właśnie przeżyli. Przedyskutujcie dlaczego jedenastu zmusza Spóźnionego do znalezienia sztandaru?; dlaczego Spóźniony defiluje razem z innymi?, dlaczego nie ucieka, nie buntuje się? Zachęć młodzież, by zapoznała się z badaniami psychologów i porozmawiaj z uczniami, czy pomogło im to lepiej zrozumieć film Kijowicza.

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.
  • Przykładową scenę do analizy znajdziesz TUTAJ.