26.02.2020

4. Festiwal „Kręćmy Film!” | Wydarzenie odwołane

Już 13 marca zapraszamy na warsztaty Filmoteki Szkolnej, które odbędą się podczas 4. Festiwalu „Kręćmy Film!” w Krasnostawskim Domu Kultury i II LO w Krasnymstawie!


Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

W czasie 4. Festiwalu „Kręćmy film” odbędą się dwa warsztaty Filmoteki Szkolnej, które poprowadzą zaproszeni eksperci – Piotr Kotowski i Grzegorz Emanuel!

  • Warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – film, fotografia, fotokast”

Prowadzący zaprezentuje wybrane filmy z Filmoteki Szkolnej, które mogą zainspirować młodych ludzi do wykonania projektów filmowych. Przanalizowane zostaną konkursowe prace filmowe, fotograficzne i fotokasty zarówno pod kątem porad i zwrócenia uwagi na najczęściej popełniane błędy przez młodych filmowców. Na zakończenie zajęć zostaną zaprezentowane wybrane prace konkursowe  z poprzednich edycji Powiatowego Konkursu Filmowego.

  • Warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – od scenariusza do projektu filmowego”

W trakcie zajęć przanalizowane zostaną prace nadesłane na konkurs „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Prowadzący omówi nadesłane scenariusze w celu przygotowania wstępnej wersji scenariusza, na podstawie którego uczestnicy zrealizują film podczas letniego projektu „Kręćmy film!”.

Informacje organizacyjne:

  • Termin: 13 marca 2020 r. w godzinach 9:30-16:30
  • Miejsce: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10 i Pracownia Filmoteki Szkolnej w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, ul. Okrzei 5
  • Udział: Zajęcia adresowane są do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Liczba miejsc ograniczona. Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.
    UWAGA: Do udziału w zajęciach uprawnione są szkoły, które zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/2020. Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.
  • Więcej informacji: Ewa Magdziarz, Lider Filmoteki Szkolnej, e-mail: baewamagdziarz@wp.pl, 603 870 105

O PROWADZĄCYCH:

Piotr Kotowski – animator kultury filmowej, filmoznawca, od 1975 r. prowadzi DKF „Bariera” a od 1979 r. kino studyjne „Chatka Żaka”. Organizator wielu przeglądów i imprez filmowych, także o charakterze ogólnopolskim. Zajmuje się publicystyką filmową i tłumaczeniem dialogów do filmów wchodzących na polskie ekrany. Członek jury na międzynarodowych festiwalach filmowych (Locarno, Karlowe Wary, Czelabińsk, Planete Doc Festival). Pomysłodawca i rektor otworzonej w 2000 r. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Ekspert Sieci Kin Studyjnych. Przewodniczący jury w Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” (kategoria: praca filmowa, fotograficzna, fotokast).

Grzegorz Emanuel – aktor, reżyser, opiekun letnich projektów „Kręćmy film!” realizowanych w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Przewodniczący jury w Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” (kategoria: scenariusz filmowy).