04.03.2020

Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

Konkurs przeznaczony dla uczniów warszawskich szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych odbędzie się 27 marca w XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego.

Zgłoszenia wraz z załącznikami z dopiskiem „konkurs filmowy” należy przesyłać do dnia 25 marca 2020 r. do sekretariatu szkoły: 

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa, tel./faks: 022 671 99 27; sekretariat_lo99@op.pl

Filmoteka Szkolna jest patronem Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Filmie.