15.05.2018

Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”

W dniach 28-30 maja w Kielcach odbędzie się 8. Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”.

Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości” w Kielcach powstał w 2011 roku, z inicjatywy filmoznawców: Teresy Orlikowskiej – kierownika Ośrodka Kultury „Ziemowit” – filii DK „Zameczek” i Andrzeja Koziei – wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (zmarłego nagle w 2016 r., tuż przed 6. edycją Przeglądu).

Ten nowy projekt działalności filmowej Ośrodka Kultury „Ziemowit” skierowany został do młodzieży, nauczycieli i wykładowców.

Ideą i celem tego Przeglądu jest od samego początku aż do tej pory:

  • upowszechnianie wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie poprzez filmowe prezentacje oraz spotkania z twórcami kina edukacyjnego,
  • uwrażliwienie odbiorców, szczególnie młodych widzów, na humanistyczne treści prezentowanych obrazów filmowych,
  • propagowanie świata pozytywnych wartości,
  • promowanie dorobku kultury filmowej – twórców oraz ich dzieł,
  • pobudzanie i zachęcanie odbiorców do aktywnego i wszechstronnego uczestnictwa     z pasją w realizacji projektów edukacyjnych.

Organizatorzy Przeglądu, promując narodową kulturę filmową, pragną również docenić twórców, bohaterów filmowych, ludzi i instytucje wnoszące znaczny wkład w edukacyjną działalność filmową, przyznając im statuetkę „Filmowego Ziemowita”.

W 2013 roku „Filmowym Ziemowitem” w kategorii EDUKACJA FILMOWA uhonorowany został Polski Instytut Sztuki Filmowej za program Filmoteka Szkolna. Z kolei w roku 2017 statuetka w kategorii LIDER SZKOLNEJ EDUKACJI FILMOWEJ powędrowała do Anny Karp, Liderki Filmoteki Szkolnej.

W 2018 roku „Filmowym Ziemowitem” Organizatorzy chcą uhonorować:

  • Sławomira Mazura w kategorii TWÓRCA FILMOWY,
  • Cykl filmowy „Tajemnice świętokrzyskiej przyrody” Bogusława Sępioła w kategorii FILMOWY PROJEKT EDUKACYJNY,
  • Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi w kategorii EDUKACJA FILMOWA.

W ramach Przeglądu od 2013 r. organizowane są warsztaty filmowe dla młodzieży oraz  konkurs filmowy „Kielecki Klaps”. W tym roku zajęcia „Przyroda w skali makro” poprowadzi operator filmów fabularnych i dokumentalnych Józef Romasz. 

Program Przeglądu oraz Regulamin 6. edycji konkursu filmowego „Kielecki Klaps” 2018 do pobrania poniżej.

(informacja prasowa)