04.05.2020

„Młode Albatrosy 2020” – zmiana terminu zakończenia festiwalu!

Decyzją organizatorów termin nadsyłania filmów na „Młode Albatrosy 2020” został przedłużony do 15 września 2020 r.

W obliczu sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie oraz w trosce o bezpieczeństwo, a także na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych, organizator i producenci festiwalu podjęli decyzję, że uroczysta gala zakończenia tegorocznej edycji festiwalu odbędzie się w październiku 2020 r.

Wychodząc naprzeciw uzasadnionym sugestiom wynikającym z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i związanym z tym ograniczeniom w różnych dziedzinach życia zmianie uległ punkt 5 Regulaminu OFFU „Młode Albatrosy 2020”, który otrzymał brzmienie:

Wypełniony formularz karty zgłoszenia oraz dwie kopie filmu (na nośnikach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2020”.

Termin nadsyłania filmów upływa 15 września 2020 r.

  • Bieżące informacje o festiwalu znajdziecie na naszej stronie internetowej i facebook'u:

https://sp51.gdynia.pl/index.php/mlode-albatrosy/edycja-2020

https://www.facebook.com/mlodealbatrosy/

  • Kontakt z organizatorami:

mlodealbatrosy@o2.pl

bigi11@o2.pl

tel. + 48 602 879 774    (Producent)

tel. + 48 621 72 24    (SP nr 51 w Gdyni)

(na podstawie informacji nadesłanej przez Organizatora Festiwalu)