05.03.2018

Zobaczyć świat.Kino dokumentalne w edukacji

8 marca zapraszamy nauczycieli do Pracowni Filmoteki Szkolnej w Kielcach na zajęcia prowadzone przez dr Natalię Gruenpeter, Wędrującą Filmoznawczynię Filmoteki Szkolnej.

Zajęcia Zobaczyć świat. Kino dokumentalne w edukacji odbędą się w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. St. Kostki w Kielcach 8 marca w godzinach 13.00-16.00. Warsztaty poprowadzi Wędrująca Filmoznawczyni dr Natalia Gruenpeter, a organizuje je Liderka Filmoteki Szkolnej Anna Karp.

  • W programie:

1. Jak wykorzystać filmy dokumentalne na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych?
2. Świat widziany oczami kobiet. Kobiety w dokumencie.
3. Organizacja sieci nauczycieli.

  • Cel warsztatów: 

- pogłębienie wiedzy o dokumencie, rozpoznanie najważniejszych cech kina dokumentalnego oraz udostępnienie narzędzi analizy i interpretacji potrzebnych w edukacji;
- przybliżenie dorobku polskiego kina dokumentalnego, przede wszystkim filmów z ostatnich lat;
- wskazanie ścieżek edukacyjnych pozwalających włączyć film dokumentalny do programu nauczania różnych przedmiotów, np. języka polskiego, godziny wychowawczej, historii, fizyki.

  • Więcej informacji: Anna Karp, Liderka Filmoteki Szkolnej, akarp22@wp.pl

Warsztaty organizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.