04.12.2017

Zaproś do szkoły Wędrującego Filmoznawcę!

Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej to projekt skierowany do szkół ponadpodstawowych zainteresowanych długofalową działalnością na polu edukacji filmowej. Łączymy potencjał aktywnych nauczycieli oraz filmoznawców. Wszystko po to, by film stał się czytelnym tekstem kultury!

Co się wydarzy?

  • 4-22  grudnia 2017 r. – otwarty nabór dla szkół ponadpodstawowych.
  • styczeń-czerwiec 2018 r.  – warsztaty prowadzone przez Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej w szkołach przyjętych do projektu.

Co otrzymają szkoły zakwalifikowane do projektu?

  • cykl 3 bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez filmoznawców z całego kraju,
  • wsparcie w zakresie rozwijania umiejętności i narzędzi pracy z filmem, poszerzenie wiedzy z zakresu historii kina polskiego i światowego,
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Dlaczego warto?

W ramach działań Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej kładziemy nacisk na świadome i krytyczne podejście do filmów. Formuła matury ustnej i pisemnej z języka polskiego, jak i sama podstawa programowa, sytuują film wśród innych dziedzin sztuki wskazując na jego intertekstualny i interdyscyplinarny charakter. Wesprzemy nauczycieli w projektowaniu lekcji realizujących te założenia, pokażemy pedagogom oraz uczniom jak analizować i interpretować filmy oraz zachęcimy młodzież do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej. A na koniec podzielimy się efektami pracy, by wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z wypracowanych rozwiązań i regularnie wykorzystywać je w pracy dydaktycznej.

  • Kontakt:

Agata Sotomska – gł. specjalistka ds. edukacji filmowej

t. (22) 38 04 926, 695 363 351, e-mail: asotomska@fn.org.pl

www.filmotekaszkolna.pl

Projekt jest realizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.