09.01.2018

Widzę, słucham, opisuję. Muzyka w filmie. Warsztaty dla uczniów i nauczycieli

Zapraszamy do Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku na warsztaty, podczas których uczniowie i nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na temat roli muzyki w filmie.

Zajęcia "Widzę, słucham, opisuję. Muzyka w filmie" odbędą się 22 stycznia w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku. Zajęcia organizuje Liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Klonowska.

  • Podczas zajęć uczestnicy:

1. dowiedzą się jaką rolę odgrywa muzyka w filmie i kiedy jest to rola pierwszoplanowa,

2. poznają najciekawsze muzyczne przykłady obecności muzyki w polskim filmie,

3. dowiedzą się jaką rolę do odegrania ma twórca muzyki filmowej i jak wygląda jego praca od kulis,

4. nauczą się rozróżniać język muzyki i będą mogli odnaleźć go w poszczególnych przykładach filmowych,

5. nauczą się tworzyć własną muzykę na potrzeby filmu pod opieką profesjonalnego muzyka.

Więcej informacji: Ewa Klonowska, eklonowska1@gmail.com

Warsztaty organizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.