04.12.2017

Ożywianie obrazu. Film i fotografia w twórczym dialogu

Już 15 grudnia zapraszamy do Pracowni Filmoteki Szkolnej w Supraślu na zajęcia prowadzone przez dr Natalię Gruenpeter, Wędrującą Filmoznawczynię Filmoteki Szkolnej zatytułowane „Ożywianie obrazu. Film i fotografia w twórczym dialogu”.

Celem zajęć dla uczniów jest oświetlenie związków filmu i fotografii oraz wskazanie artystycznych kontekstów tych relacji. Nieruchome i ruchome obrazy łączy głębokie pokrewieństwo, które na potrzeby zajęć ująć można w trzech punktach:

  1. Film i fotografia w początkach kina – eksperymenty, triki, sztuczki
  2. Fotos filmowy – produkt, pamiątka, materialny ślad kinowego doświadczenia
  3. Fotofilmowe narracje – kino jako tworzywo wyobraźni

Celem każdego bloku jest wprowadzenie uczniów w różne, historycznie uwarunkowane, sposoby myślenia o filmie i fotografii. Film i fotografia w początkach kina to temat wskazujący zależności pomiędzy naukowymi eksperymentami a iluzjonistycznymi trikami, których celem było ożywienie nieruchomego obrazu. Fotos filmowy można potraktować jako punkt wyjścia w refleksji nad niematerialnością projekcji kinowej oraz materialnością fotografii (fotosu), która wywarła olbrzymi wpływ na kształt kultury filmowej w XX wieku. Fotofilmowe narracje przybliżone zostaną przez pryzmat inscenizowanych fotografii Gregory'ego Crewdsona, artysty zainspirowanego historią kina, konwencjami gatunkowymi twórczością konkretnych filmowców.

Każdy z historycznych tematów połączony będzie z prezentacją działań współczesnych artystów czerpiących z tradycji i reinterpretujących wybrane motywy. Zajęcia będą miały zróżnicowaną formę łączącą mini-wykłady z prezentacją fragmentów filmów i albumów fotograficznych („Twilight” i „Sanctuary” Gregory'ego Crewdsona oraz „Helios. Eadweard Muybridge in a Time of Change”) oraz z pracą warsztatową, której motywem przewodnim będzie ożywianie obrazu (poprzez pracę wyobraźni, sięganie do pamięci filmowej, technikę kolażu, tworzenie własnych narracji inspirowanych filmem i fotografią).

Prowadzenie: dr Natalia Gruenpeter, Wędrująca Filmoznawczyni Filmoteki Szkolnej

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Laureatka głównej nagrody w III edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald za pracę doktorską z dziedziny współczesnej humanistyki (2015). Autorka książki „A jak Araki” poświęconej twórczości Gregga Arakiego. Zajmuje się kinem amerykańskim, związkami filmu i fotografii, problematyką czasu i pamięci w kulturze wizualnej.