03.01.2018

„Film w szkole - narzędzia, praktyki, konteksty”

Zapraszamy do Janowa Lubelskiego na warsztaty, podczas których nauczyciele poznają przykłady różnych ćwiczeń, praktyki i nawiązań filmowych, które mogą wykorzystać na swoich lekcjach.

Już 8 stycznia Emilia Żuber, Lider Filmoteki Szkolnej w województwie lubelskim, organizuje warsztaty filmoznawcze dla nauczycieli. Zajęcia poprowadzi Wędrujący Filmoznawca, dr Karol Jachymek.

  • Program zajęć:

1. Edukacja filmowa: wprowadzenie.
2. Film w szkole: narzędzia i dobre praktyki
3. Analiza i interpretacja filmu: ćwiczenia praktyczne.
4. Film wobec innych tekstów kultury: nawiązania i inspiracje. 

Warsztaty organizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.