11.05.2020

Edukacja zdalnie z Filmoteką Szkolną #7

Zapraszamy do zapoznania się z pomysłami na lekcje i ćwiczenia z wykorzystaniem filmów dostępnych bezpłatnie w Filmotece Szkolnej.

„Polska kronika non-camerowa nr 1” / Lekcja 15 „W krzywym zwierciadle"

Sięgnij z młodzieżą po animację Juliana Antonisza pt. Polska kronika non-camerowa nr 1,  żeby omówić podstawowe pojęcia z zakresu poetyki. Przed obejrzeniem filmu zaprezentuj uczniom fragmenty z Polskiej Kroniki Filmowej. Znajdziesz je  na stronie Repozytorium cyfrowego FINA. Poproś uczniów o przyporządkowanie poszczególnych cech pastiszu, parodii i groteski do wskazanych wcześniej elementów Polskiej kroniki non-camerowej. Na koniec możesz zapytać uczniów o inne znane parodie gatunków medialnych. Jaką funkcję pełnią ich zdaniem takie utwory?

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.
  • Przykładową scenę do analizy znajdziesz TUTAJ.

„Szkoła podstawowa” / Lekcja 47 „Konformizm po polsku"

Po obejrzeniu dokumentu Szkoła podstawowa Tomasza Zygadły porozmawiaj z młodzieżą czym jest konformizm i dlaczego łatwo z niego korzystać. Poproś uczniów, by zastanowili się nad swoimi przekonaniami dotyczącymi równości, tolerancji, zgody na „inność”. Zwróć uwagę na takie kwestie jak: kto decyduje o naszych sądach? Kto lub co (np. media) ma wpływ na to, jak spostrzegamy siebie, innych ludzi i świat.

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.
  • Przykładową scenę do analizy znajdziesz TUTAJ

„Seksmisja” / Lekcja 53 „Filmowe antyutopie”

Przeprowadź krótką dyskusję o mechanizmach totalitaryzmu odwołując się do filmu Juliusza Machulskiego pt. Seksmisja. Poproś uczniów, by podali przykłady indoktrynacji społeczeństwa totalitarnego oraz scharakteryzowali władzę w systemie totalitarnym biorąc również pod uwagę skonfliktowane środowiska „Archeo” i „Genetix”. Na koniec zadaj uczniom pytanie o to w jakich warunkach totalitaryzm może stać się rzeczywistością.

  • Film znajdziesz TUTAJ.
  • Scenariusze lekcji i zagadnienia do dyskusji znajdziesz TUTAJ.