Lekcja 63

O potędze miłości

Orfeusz i Eurydyka
reż.: Edward Sturlis

O pięknej Parysadzie
reż.: Edward Sturlis

Opracowanie: Ireneusz Artur Gryz

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji • Czym jest mitologia?
 • Jakie mity o miłości znają uczniowie?
 • Jakie historie o miłości znają uczniowie?
 • Czym jest przymiotnik? Do czego służy? Czy jest ważny, gdy opowiadamy historie?
 • Co to jest synonim? Czy warto używać synonimów?
 • Co to jest antonim? Do czego służy?
 • Co to jest miłość?
 • Czy można mówić o różnych rodzajach miłości? Jeśli tak, to jakich?
 • Kto to jest narrator?
 • Co to jest adaptacja?
 • Czym jest animacja? Jakie rodzaje animacji znają uczniowie? (np. lalkowa, rysunkowa, 3D, wycinankowa, sypankowa etc.)
 • Jak w animacji lalkowej twórcy pokazują emocje postaci?
 • Jakie wartości są w życiu ważne?
 • Czym jest egoizm? Jakie cechy ma egoista?
 • Czym jest altruizm? Jakie cechy ma altruista?
 • Czy warto poświęcać się dla innych?