Lekcja 51

Pytania graniczne

33 sceny z życia
reż.: Małgorzata Szumowska

Diabeł
reż.: Stanisław Różewicz

Opracowanie: Monika Maszewska-Łupiniak

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

„Kino” 2009, nr 3

Sami wobec wielkiej próby

„Kino” 2008, nr 12

Obiektyw jak okruch lustra

„Kino” 2008, nr 9

Prawie psychodrama

„Film na Świecie” 1982, nr 228

Tropy stylistyczne

„Kino” 2008, nr 12

Obiektyw jak okruch lustra

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przykładowe prace uczestników OWoFiKS wraz z omówieniem

Lektury uzupełniające

 • R. Jackson, Fantasy: The Literature of Subversion, London-Methuen 1981
 • M. Lurker, Słownik obrazów i symboli religijnych, Poznań 1989
 • A. M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, Kraków 2006
 • A. M. di Nola, Diabeł, Kraków 2004
 • P. Aries, Człowiek i śmierćWarszawa 1989
 • T. Lubelski, Autor jako bohater. O postawie autobiograficznej w filmie, [w:] Autor w filmie, red. M. Hendrykowski, Poznań 1991
 • M. Czermińska, Autobiografia i  powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987
 • M. Haltof, Kino lęków, Kielce 1992
 • R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996
 • R. Caillois, Odpowiedzialność i stylWarszawa 1967
 • M. Hendrykowski, Stanisław Różewicz, Poznań 1999
 • M. Maszewska-Łupiniak, Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza, Kraków 2009
 • Życie bez przymiarki. Z Małgorzatą Szumowską rozmawia Tadeusz Sobolewski, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 207
 • P. Wojciechowski, Obiektyw jak okruch lustra, „Kino” 2008, nr 12
 • 33 chwile z życia. Z Małgorzatą Szumowską rozmawia Tadeusz Sobolewski, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 134
 • Prawie psychodrama. Z Małgorzatą Szumowską rozmawia Magdalena Lebecka, „Kino” 2008, nr 9
 • G. Bochenek, Sami wobec wielkiej próby, „Kino” 2009, nr 3
 • Europa tak, układy nie. Z M. Szumowską rozmawia Karolina Pasternak, „Film” 2008, nr 9
 • Tropy stylistyczne. Ze Stanisławem Różewiczem rozmawia Andrzej Kołodyński, „Film na Świecie” 1982, nr 8
 • To sprawa wyboru. Ze Stanisławem Różewiczem rozmawia Danuta Karcz, „Kino” 1985, nr 3