Lekcja 50

Dziecko i historia

Poznań 56
reż.: Filip Bajon

Świadectwo urodzenia
reż.: Stanisław Różewicz

Opracowanie: Mgr Aleksandra Frączek

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Jaki był udział i zakres działań dzieci w ramach wydarzeniach historycznych, w które zostały one zaangażowane?

  • Powody, dla których dzieci chcą brać czynny udział w ważnych dla swojego kraju wydarzeniach – potrzeba wpisania się w bieg historii czy może tylko dziecięca ciekawość?

  • Pozytywne i negatywne skutki oddziaływania wydarzeń historycznych na psychikę i przyszłe życie biorących w nich udział dzieci.

  • Na czym polega szybsze dojrzewanie zaangażowanych w sprawy narodowe dzieci?

  • Jak powinno wyglądać szczęśliwe dzieciństwo – czy bycie dzieckiem to tylko beztroska i zabawa, czy może również obowiązki i trudne do rozwiązania problemy?

  • Udział dzieci we współczesnych konfliktach zbrojnych.