Lekcja 50

Dziecko i historia

Poznań 56
reż.: Filip Bajon

Świadectwo urodzenia
reż.: Stanisław Różewicz

Opracowanie: Mgr Aleksandra Frączek

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

„Film” 1961, nr 42

Świadectwo urodzenia

„KINO” 1997, nr 1, s. 21

Krajobraz po bitwie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przykładowe prace uczestników OWoFiKS wraz z omówieniem

Lektury uzupełniające

  • Dębnicki K., Uwaga patrzy dziecko! Reportaż z produkcji filmu „Świadectwo urodzenia”, „Film” 1960, nr 45, s. 10.
  • Encyklopedia kina, pod red. T. Lubelskiego, Kraków 2003 (tu hasła: F. Bajon, S. Różewicz).
  • Nurczyńska-Fidelska E., Czas i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości, Kraków 2003, s. 186.
  • Maszewska-Łupniak M., Rzeczywistość wojenna Stanisława Różewicza, Kraków 2009.

Wywiady:

  • Moje kresy są w Poznaniu, rozm. M. Kuc, „Gazeta Telewizyjna” 2001, nr 52 (dodatek do „Gazety Wyborczej” 2001, nr 52 (z dn. 02.03), s. 3.
  • Poznańskie szczuny, rozm. Z. Pietrasik, „Polityka” 1996, nr 26, s. 70.
  • Zagraj mi tego Niemca, Stasiu, rozm. K. Bielas i J. Szczerba, Magazyn 2001, nr 33 (dodatek do „Gazety Wyborczej” 2001, nr 190 (z dn. 16.08), s. 4.


Recenzje:

  • Kot W., Teledysk z rewolucji, „Wprost” 1996, nr 49, s. 94.
  • Machcewicz P., Historia nie ożyła, „Polityka” 1997, nr 6, s. 57.
  • Wróblewski J., Krajobraz po bitwie, „Kino” 1997, nr 1, s. 21.

Obejrzyj też

Niedzielne igraszki, reż. Robert Gliński, 1983

Rok 1953, dziecięce zabawy zainspirowane atmosferą towarzyszącą wieści o śmierci Stalina jako odbicie działań dorosłych.

300 mil do nieba, reż. Maciej Dejczer, 1989

Ucieczka dwóch chłopców z Polski do Danii pod podwoziem Tira szansą na spełnienie dziecięcych marzeń o lepszym świecie.

Dreszcze, reż. Wojciech Marczewski, 1981 

Rok 1955, kulisty kształtowania się świadomości dziecka epoki komunizmu.

Dzieci wojny, reż. Krzysztof Rogulski, 1991 

II wojna światowa, wojenna tułaczka rodzeństwa pozostawionego przez rodziców, którzy wyruszają na misję kurierską.

Korczak, reż. Andrzej Wajda, 1990

Rok 1939, bezinteresowna próba ocalenia dziecięcego świata w murach żydowskiego getta.

Blaszany bębenek, reż. Volker Schlőndorff, 1979

II wojna światowa, decyzja o pozostaniu w ciele dziecka jako protest przeciwko grozie wojny i działaniom nazistów.

Do zobaczenia, chłopcy, reż. Louis Malle, 1987

Rok 1944, przyjaźń ucznia katolickiej szkoły z ukrywającym się w niej żydowskim chłopcem ukazana na tle faszystowskich działań we Francji.

Dziecko wojny, reż. Andriej Tarkowski, 1962

Arcydzieło kina antywojennego ukazujące zgubne skutki, jakie na psychice 12-letniego, ogarniętego żądzą zemsty chłopca, odcisnęła wojna.

Europa, Europa, reż. Agnieszka Holland, 1991

II wojna światowa – sprzeniewierzenie się własnej narodowości, religii i poglądom szansą na przeżycie dla żydowskiego chłopca.

List, reż. Denijal Hasanovic, 2001

Opowieść o dziecięcej przyjaźni, marzeniach i nadziei w objętej grozą wojny Bośni.

Życie jest piękne, reż. Roberto Benigni, 1997

II wojna światowa, próba ochrony dziecięcego świata przed koszmarną rzeczywistością obozowego życia.