Lekcja 5

Obrazy magiczne

Historia kina w Popielawach
reż.: Jan Jakub Kolski

Oczy uroczne
reż.: Piotr Szulkin

Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Jakie elementy formalne wykorzystuje kino dla uzyskania efektu udziwnionej codzienności?
  • Czy wobec Oczu urocznych Piotra Szulkina można zastosować termin „realizm magiczny”?
  • Czy dzieło Piotra Szulkina przynależy do gatunku filmów grozy?
  • Czy w utworze realizmu magicznego zostaje całkowicie zakwestionowana metoda mimetycznego odzwierciedlania rzeczywistości?
  • W jaki sposób rozumiesz pojęcie „autobiografii poetyckiej”?
  • W których scenach dzieła Kolskiego dochodzi do głosu magiczna interpretacja rzeczywistości? Jaką funkcję spełnia, alternatywna wobec oficjalnej historii kina, opowieść o genezie wynalazku kinematograficznego?
  • Jakie cechy kultury ludowej wykorzystali twórcy dla wykreowania efektu niezwykłości? Jaką wizję rzeczywistości proponuje światopogląd magiczny?
  • W jaki sposób nadprzyrodzone ingeruje w świat filmowych bohaterów?
  • Co to znaczy „magia obrazu filmowego"?
  • Jakie sensy, wykraczające poza poziom filmowej rzeczywistości, ewokują magiczne obrazy?