Lekcja 5

Obrazy magiczne

Historia kina w Popielawach
reż.: Jan Jakub Kolski

Oczy uroczne
reż.: Piotr Szulkin

Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

„Kino” 1998, nr 11

Remiza Paradizo

„Gazeta Wyborcza” nr 278, wydanie waw z dnia 27/11/1998 KULTURA

Projekcja

„Wielkie filmy przełomu wieków”, Kraków 2007

Z miłości do kina (czyli do remizy)

„Film” 1998, nr 11

Kino Parisien

„Kino” 1977, nr 12

W zwierciadle medium aevum

„Film” 1998, nr 11

Czas Kolskiego

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przykładowe prace uczestników OWoFiKS wraz z omówieniem

Lektury uzupełniające

  • Piotr Szulkin, Film przedmiotem pożądania, „Kino” 1980, nr 3
  • Tadeusz Sobolewski, Niech zło zwycięża, „Film” 1980, nr 21
  • Mirosław Przylipiak, Światy Piotra Szulkina, „Kino” 1988, nr 2
  • Krzysztof Loska, Piotr Szulkin - wyobraźnia apokaliptyczna [w:] „Autorzy kina polskiego”, pod red.: Grażyny Stachówny i Joanny Wojnickiej, Kraków 2004
  • Katarzyna Wajda, Jan J. Kolski - Dobijam się o osobność [w:] „Autorzy kina polskiego”, pod red.: Grażyny Stachówny i Joanny Wojnickiej, Kraków 2004
  • Tadeusz Lubelski, Miejsce, które się powiększa, „Kino” 1996, nr 7/8
  • Natasza Korczarowska, Ojczyzny prywatne, Kraków 2007
  • Jan Jakub Kolski, Piotrkowska i inne okolice kina, Katowice 1998
  • Bożena Tokarz, Mimesis - realizm - magia, [w:] „Realizm magiczny”, red. J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009
  • André Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego, [w:] „Film i rzeczywistość”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963

Obejrzyj też

Grający z talerza, reż. Jan Jakub Kolski, 1995