Lekcja 38

Akcja, fabuła, widowisko

Oj, nie mogę się zatrzymać
reż.: Zbigniew Rybczyński

Rękopis znaleziony w Saragossie
reż.: Wojciech Jerzy Has

Opracowanie: Dr hab. Andrzej Szpulak

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Superprodukcja wyrafinowanym dziełem sztuki - „Rękopis znaleziony w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa.
  • Forma filmowa jako sposób wypowiadania się o świecie.
  • Rola ironii w kształtowaniu filmowej opowieści w „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa.
  • Labirynt jako obecna w kulturze forma widzenia ludzkiej egzystencji.
  • Człowiek wobec czasu w filmie „Rękopis znaleziony w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa.
  • „Rękopis znaleziony w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa - film zanurzony w tradycje kultury (barok, orientalizm, surrealizm...).

  • „Niedoskonałość” formy drogą do artystycznego sukcesu „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa.

  • Wieloznaczność finałowej sceny „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa.
  • Autonomiczna i twórcza rola dźwięku w „Oj! Nie mogę się zatrzymać” Zbigniewa Rybczyńskiego.
  • Film a rzeczywistość - Oj! Nie mogę się zatrzymać” Zbigniewa Rybczyńskiego.