Lekcja 35

Człowiek i sztuka

100 lat w kinie
reż.: Paweł Łoziński

Mój Nikifor
reż.: Krzysztof Krauze

Opracowanie: Dr Sylwia Kołos

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji  • Wizerunek artysty w literaturze polskiej.

  • Dylematy współczesnego artysty – między sztuką a komercją.

  • Problemy z wartościowaniem współczesnej sztuki. Czy twórcy popkultury to artyści?

  • Czym jest arcydzieło? Miejsce arcydzieł we współczesnej kulturze.

  • Portrety buntowników i odmieńców w filmie i literaturze.

  • Biografia filmowa jako adaptacja życiorysu. Modele filmowych biografii.