Lekcja 29

Obcy i swój

89 mm od Europy
reż.: Marcel Łoziński

Duże zwierzę
reż.: Jerzy Stuhr

Dwaj ludzie z szafą
reż.: Roman Polański

Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji  • Na podstawie „Dużego zwierzęcia” uzasadnij pogląd o ponadczasowym charakterze rytuału kozła ofiarnego.

  • Jakimi argumentami posługuje się zbiorowość w walce z obcością: racjonalnymi czy emocjonalnymi?

  • W jakiej poetyce utrzymana jest opowieść Jerzego Stuhra: realistycznej czy symbolicznej?

  • Stwórz własny scenariusz procesu kozła ofiarnego.

  • Jak rozumiesz pojęcie „retoryka My”?

  • Jakie środki służą kreowaniu metaforycznego sensu w dokumencie Marcela Łozińskiego?

  • Czy w otaczającej rzeczywistości dostrzegasz przykłady rodem z filmu „89 mm od Europy”?

  • Wielbłąd, tory, szafa – funkcja symbolu w dialogu z obcością.

  • Czy ponowoczesność unieważniła ostatecznie odwieczny podział na Obcych i Swoich? Kim jest/może być współczesny Obcy?

  • Funkcja stereotypów w „dyskursie inności”. W jaki sposób postrzegamy Siebie w relacji do Innych/Obcych?