Lekcja 27

Równość, różność, demokracja

Sztandar
reż.: Mirosław Kijowicz

Śmierć prezydenta
reż.: Jerzy Kawalerowicz

Opracowanie: Mgr Radosław Osiński

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Jakie podobieństwa i jakie różnice dostrzegasz  między obrazem świata polityki w filmie „Śmierć prezydenta” a współczesnym życiem politycznym naszego kraju?
  • Zastanów się nad postawami bohaterów filmu „Śmierć prezydenta” w kontekście pojęcia patriotyzmu.
  • Jak rozumiesz jedną z ostatnich scen filmu „Śmierć prezydenta”, w której Józef Piłsudski układa karty?
  • Zastanów się nad cechami i funkcjami języka debaty politycznej w kontekście filmu „Śmierć prezydenta” oraz znanych Ci wypowiedzi polityków.
  • Czy bohaterowie filmu „Sztandar” są szczęśliwi?
  • W jakich sytuacjach musisz się zachowywać tak, jak inni? Co by się stało, gdybyś przyjął wówczas inną postawę?
  • Omów definicję hasła „państwo wyznaniowe” w kontekście pojęć równości, różności i demokracji.
  • Jak rozumiesz pogląd, że media to „czwarta władza”?
  • Poszukaj informacji na temat zjawiska „marketingu politycznego”. Jak uobecnia ono idee równości, różności i demokracji?
  • Zastanów się nad zjawiskiem cenzury w kontekście pojęć równości, różności i demokracji.