Lekcja 26

Kim jestem

Gadające głowy
reż.: Krzysztof Kieślowski

Zmruż oczy
reż.: Andrzej Jakimowski

Opracowanie: Dr Monika Maszewska-Łupiniak

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji  • Odwołując się do definicji terminu „groteska”, spróbuj odnaleźć specyficzne dla niej cechy w filmie „Zmruż oczy”.

  • Spróbuj określić cel zastosowania przez twórców filmu „Zmruż oczy” określonych środków estetycznych i plastycznych.

  • Scharakteryzuj związany z nimi kontekst symboliczny filmu.

  • Zanalizuj grę aktorów występujących w filmie „Zmruż oczy”.

  • Jak określiłbyś prezentowany przez nich typ gry aktorskiej?

  • Odwołując się do definicji terminu „esej”, zastanów się, czy film Krzysztofa Kieślowskiego Gadające głowy można określić jako „esej dokumentalny”?

  • Dokonaj analizy filmu „Gadające głowy” pod kątem cech charakterystycznych dla poetyki filmu dokumentalnego.