Lekcja 26

Kim jestem

Gadające głowy
reż.: Krzysztof Kieślowski

Zmruż oczy
reż.: Andrzej Jakimowski

Opracowanie: Dr Monika Maszewska-Łupiniak

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

„Dziennik Polski” 2007, nr 256

Jesteśmy kowalami losu [fragment]

„Kultura” (dodatek do „Dziennika”), 25. 10. 2007

Nie chcę opowiadać cudzych historii [fragmenty]

„Polityka” 1979, nr 4

Zrobiłem i mam [fragment]

„Kino” 2003, nr 10

Piękno zagubionych [fragmenty]

„Studio” 1974, nr 8

Film o całym życiu [fragment]

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przykładowe prace uczestników OWoFiKS wraz z omówieniem

Lektury uzupełniające

 • Mikołaj Jazdon, Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002
 • Krzysztof Kieślowski, Autobiografia, Kraków 2006
 • Krzysztof Kieślowski, Film dokumentalny: Co to jest?, „Film” 1998, nr 3
 • Stanisław Zawiśliński, Ważne, żeby iść…, Warszawa 2005
 • Kino Krzysztofa Kieślowskiego, pod red.: Tadeusza Lubelskiego, Kraków 1997
 • Piotr Lis, Prowincja i metropolia w polskim filmie współczesnym, „Studia Filmoznawcze” VIII, Wrocław 1989
 • Mirosław Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004
 • Piękno zagubionych (z Andrzejem Jakimowskim rozmawia Magdalena Sendecka), „Kino” 2003, nr 10
 • Bożena Janicka, Arkadia w likwidacji, „Kino” 2002, nr 12
 • Lech Kurpiewski, Zmruż oczy, „Film” 2003, nr 10
 • Bożena Janicka, Arkadia w likwidacji, „Kino” 2002, nr 12

Obejrzyj też

Ucieczka z kina "Wolność", reż. Wojciech Marczewski, 1990

Takiego pięknego syna urodziłam
, reż. Marcin Koszałka, 1999

Głośniej od bomb
, reż. Przemysław Wojcieszek, 2001

Amator
, reż. Krzysztof Kieślowski, 1979

Rysopis, reż. Jerzy Skolimowski, 1964

Przypadek, reż. Krzysztof Kieślowski, 1981

Barwy ochronne, reż. Krzysztof Zanussi, 1976

Mój spis z natury we wsi Leźno Małe, reż. Paweł Łoziński, 2002


Salto, reż. Tadeusz Konwicki, 1965

Gadające głowy II, reż. Krzysztof Wierzbicki, 2004

Zawrócony, reż. Kazimierz Kutz, 1994

Warszawa, reż. Dariusz Gajewski, 2003