Lekcja 23

Malarskie inspiracje

Brzezina
reż.: Andrzej Wajda

Łagodna
reż.: Piotr Dumała

Opracowanie: Dr Piotr Skrzypczak

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Pomiędzy symbolem i alegorią - interpretacje motywów wizualnych w filmowej Brzezinie.
  • Brzezina Wesele Andrzeja Wajdy jako przykłady korespondencji sztuki filmowej z malarstwem polskim.
  • Żywi ludzie czy upiory? Kreacje postaci Brzezinie Andrzeja Wajdy.
  • Korespondencje malarskie w wizjach plastycznych Piotra Dumały.
  • Fabularny film aktorski a film animowany - podobieństwa i różnice.
  • Symbole i alegorie w Łagodnej Piotra Dumały - niejednoznaczne interpretacje.